Skip to content

Svar på vanliga frågor om Inbound Marketing

Inbound marketing är ett samlingsnamn för digital marknadsföring inom ägda och förtjänade medier. Tanken är att inbound marketing-metodik ska hjälpa din webbplats och de kanaler som du har att tillgå att locka besökare till din webbplats. Besökaren ska gilla din sajts innehåll, den kanal och det sätt besökaren kommuniceras med, konvertera på din webbsida och till sist köpa din produkt eller tjänst, bli medlem i din organisation eller boka ett möte.

Vad är Inbound Marketing?

Inbound marketing-maskinen drivs av innehåll och är nära besläktad med content marketing. Inbound är en större kostym som innefattar områden, strukturer och processer som content marketing ofta inte täcker. Innehåll och content marketing-tanken följer dock med i hela kundresan och content marketing är den viktigaste delen inom inbound marketing. Det går även att komplicera detta ytterligare och hävda att inbound marketing är en speciell typ av content marketing.

För att förvirra dig ytterligare är inbound marketing ofta nära sammankopplat med marketing automation-system. Främst genom företaget och marketing automation-företaget HubSpot som myntade begreppet ”inbound marketing”.

Rent begreppsmässigt bygger inbound marketing på content marketing och innefattar; marketing automation, email marketing, konverteringsoptimering, call-to-actions, drip/work flows, kampanjmejl, sociala medier, bloggar, personas, data, SEO, i vissa fall Google Adwords (SEM), landningssidor, tacksidor, e-postmarknadsföring, digtal pr, digitala formulär, CRM, värdefull information och data (t ex från Google Analytics och event), avstämningar (t ex från möten), påminnelser, SMS, chat och kundundersökningar. Allt det här är inbound marketing. Det är inte svårt att se varför vissa blir lockade att köpa in ett marketing automaiton-system.

De mjuka värden som många ofta glömmer i sitt inbound marketing-arbete är att sätta kunden i centrum och tänka: Lyssna, var mänsklig, fråga, var hjälpsam, utbilda, bygg tillit, var relevant och addera värde.

Varför Inbound Marketing?

Istället för att ha ett inifrån och ut perspektiv ska du ställa om och ta reda på vad kunden vill ha, och ge kunden det. Ändra från att sälja till att lyssna, vara mänsklig, ställa frågor, vara hjälpsam, utbilda, bygga tillit, vara relevant och addera värde. Där har vi det revolutionära i denna omställning. En revolution och en grundfilosofi som delas av content marketing-konsulter. Du, dina kunder och folk i allmänhet är trötta på reklam och annonser.

 

Inbound Marketing-metodiken

inbound-marketing-metodik-knowit-experience

 

Hur optimerar man då sin webb och sina kanaler?

Det enkla svaret är att man mäter och testar. Eftersom mål och syfte varierar från fall till fall är det svårt att säga vad som är viktigast för just dig. Börja med att skriva ned en strategi som involverar ägda, köpta och förtjänade medier. Sätt upp en vision, mål, delmål och bestäm hur dessa kontinuerligt ska följas upp.

Exempel på delmål: Detta kan innebära att landningssidorna ska nå en konverteringsgrad över 20%, att öppningsfrekvensen ska ligga över 30%, att du ska publicera två blogginlägg per persona per vecka eller 3% konverteringsgrad på era Google-annonser.

 

Vad gör en Inbound Marketing-konsult?

Jag jobbar med innehåll i ägda och förtjänade digitala medier, att innehållet ska nå ut (gärna innan kunden själv vet om att den vill köpa), att innehållet ska vara relevant, att det ska nå rätt mottagare, att mottagaren ska konvertera på sajten, att sajten ska vara optimerad och att mäta dessa steg. Detta börjar med analyser, fortsätter i processuppbyggnad och avslutas med resultat fastslagna i förutbestämda mål och delmål som är en del av en vision, som är i linje med kundens värderingar och affärsmål. 

inbound-marketing-knowit-experience

New call-to-action
Tips på fördjupning

Hur positioneras Inbound Marketing inom digital marknadsföring?
Det handlar om att bygga upp en stark digital närvaro som möter upp behoven hos besökarna på din webbplats. I detta blogginlägg beskriver vi hur inbound marketing positioneras inom digital marknadsföring. Bland förtjänade, ägda och köpta medier.

Hur positioneras inbound marketing inom digital marknadsföring?

 

8 steg för att komma igång med Inbound Marketing
I detta blogginlägg beskriver vi grunderna i inbound marketing och ger dig 8 generella tips på hur du ska komma igång.

8 steg för att komma igång med inbound marketing

 

Varför är Content Marketing det nya svarta?
Förr handlade det om att köpa utrymme. Nu finns det hur mycket utrymme som helst på nätet. Människor och Google gillar bra innehåll. Kan företag kapitalisera på medias förändrade tillvaro? Är content marketing lösningen? Hur ska du tänka om content marketing är lösningen?

Varför är content marketing det nya svarta?

 

10 tips på hur du får igång innehållsskapandet på ditt företag
Har du svårt att få ihop innehåll? Har du svårt att få dina medarbetare att dela med sig av sina expertkunskaper? Har din organisation svårt att bryta ned silos och har du svårt att lyfta det ni gör bra? Du är inte ensam.

10 tips på hur du får igång innehållsskapandet på ditt företag

 

Varför är personas viktigt i Inbound Marketing?
Personas är semi-fiktiva representationer av din idealkund och hjälper dig identifiera var era idealkunder spenderar tid på internet, så att även ni kan vara där med relevant innehåll.

Varför är personas viktigt i Inbound Marketing?

 

De 10 vanligaste felen du gör när du börjat med Inbound Marketing
Inbound marketing är content marketing i en större kostym med strategier, metodik, processer och allt annat som gör dina ägda medier och kanaler konverteringsvänliga. Många köper dock grisen i säcken när det gäller inbound marketing, men oroa dig inte. Vi har listat lösningsförslag.

De 10 vanligaste felen du gör när du börjat med Inbound Marketing

 

Hur använder man konsumentpsykologi i Email Marketing?
I detta blogginlägg får du svar på hur du påverkar din mottagares beteende, konsumentpsykologins ABC, lär dig mer om klassisk betingning, våra baskänslor och hur du ska använda denna nyvunna kunskap i all din kommunikation och i din email marketing.

Hur använder man konsumentpsykologi i Email Marketing?

 

21 tips på hur du lyckas i sociala medier
Sociala medier kan vara svårt att förstå. Det sociala möter algoritmer. Känslor möter det digitala. Ofta vet man inte hur man ska tänka och det är svårt att hitta handfasta tips. Här följer 21 konkreta tips på hur du ska tänka när du jobbar med sociala medier på ditt företag.

21 tips på hur du lyckas i sociala medier

 New call-to-action