Solutions

Välkommen till Knowit Solutions blogg! Här delar vi med oss av vad vi kan och gör inom it och systemutveckling. Hoppas du hittar något som engagerar och inspirerar!

Collaboration

Time to boost your stand-up?

Is stand-up part of your daily routine? Then you, hopefully, know what a gold treasure that 15-minute-long meeting can be. But there is also a risk that you are one among many that is experiencing the opposite. That your stand-up feels far from the valuable meeting it is supposed to be. There is no shame in that. Even if stand-ups are simple in theory, they are difficult in practice. In this post I will share how I together with a former team of mine managed to break old habits and create stand-ups that boosted our collaboration and generated true value.


workshop

The Number One Facilitation Skill that Will Make all the Difference

As a facilitator your job is to make it easy for a specific group to reach a specific target. In this challenge you need a wide range of skills and techniques to succeed. A facilitation session will challenge your ability to be constant aware of team dynamics, your active listening skills and ability to ask the right questions to help the group move forward. Among many other techniques it will also challenge your capability to be quick on your feet and handle situations that will risk having a negative impact on the end-result. There are many things to be aware of as a facilitator.


Amazon

Building a Simple Alexa Skill

About a year ago I started to look at LEX – you know, the thing that powers ALEXa. I started to build a simple chat bot that could respond to simple queries. One thing led to another, and I also created a very basic Alexa Skill. After my initial development, I put it on hold, since there were more things to look at that felt more attractive.


Knowit Malmö

Not-quite-UI tests

My issue with UI tests

So here's the thing: I have a problem with UI tests. (Kind of.) I’ve tried them, but did not particularly like them. Actually, I really don’t like that I don’t like them, since I think the problem they are aiming to solve is extremely important. Testing how your system acts as a whole, rather than just testing its parts in isolation, is a brilliant idea. The problem I have is that I find UI tests in their current shape to be badly cut out for solving such an important problem.


Knowit Malmö

Projektmässan: A Pit Stop For Consultants

Consultancies are a bit like race tracks.

Whenever a consultant gets an assignment, they dust themselves off, check the pressure in their tyres and set out on the track, whizzing past everyone in sight – especially those sitting in the pits.


Solutions

How To Get Recruited? Write For Seven-Year-Olds

In the last nine years, I've had the privilege and opportunity to handle a lot of CVs. (Just one of the perks of being a consultant manager.)


List

Add extra depth to your list using parallax

Lists don’t always have to be linear and boring. In this post we’ll see how to add some extra depth to a horizontal list by adding a simple parallax effect.


agilt

Team, samarbete, effektivitet och produktivitet

Trots att forskning visar att endast ca 20% av alla team når fullpotential gällande samarbete och produktivitet arbetar mycket få företag aktivt med denna fråga. Detta vill vi ändra på! Vi på Knowit Örebro gör en satsning inom området och arbetar bland annat med våra agila leveransteam för att öka produktivitet och effektivitet. Några av de verktyg vi använder i vårt arbete är Integrative Model of Group Development (IMGD) och Group Development Questionnaire (GDQ) som jag tänkte dela med mig av lite mer i denna blogg.


Mjukvara

Spännande och uppmärksammat examensarbete!

Att samarbeta skapar stort mervärde och ger fler innovativa idéer och lösningar!
I år har vi på Knowit Örebro genomfört ett mycket spännande och givande upplägg på examensarbete som vi gärna delar med oss av.


arkitektur

Ett mönster för att fixa primitiva registerexporter

Många utvecklare har säkert erfarenhet att arbeta med masterdata som exporteras med viss frekvens i sin helhet, t.ex. ett register från ett produktinformationssystem (PIM) som exporteras till fil en gång per dygn (ofta någon typ av textfil i komma-separerat format – CSV).

För det allra mesta är man intresserad enbart av förändringar, men bearbetar ändå hela registret, där kanske 95% av all information egentligen är helt ointressant. Inom bland annat e-handel är detta särskilt problematiskt, eftersom man typiskt också indexerar innehållet för att erbjuda sökfunktionalitet, så varje hanterad post medför beräkningsintensiv och tidskrävande bearbetning. Egen erfarenhet från ett tidigare projekt handlade om att bearbeta en artikelexport med omkring 40.000 poster, vilket tog runt 8 timmar i anspråk. Efter att ha ändrats enligt den lösningsbeskrivning som följer kunde samma jobb hanteras på några minuter.


BI

Magnus Lander, Knowit Örebros Business Intelligence talang!

Beslutsstöd och dataanalys är områden som vi ser växer och blir allt viktigare, därför satsar vi nu på Business Intelligence på vårt kontor i Örebro och vill därmed passa på att välkomna Magnus Lander till oss!


arkitektur

Att arbeta med masterdata kräver ständig skuldsanering

Alla organisationer med någorlunda stor IT-miljö hamnar förr eller senare i utmaningar kring hantering av masterdata.


arkitektur

Microservices är inte ett integrationsmönster

Allt som oftast brukar jag höra att man pratar om mikrotjänster (microservices) i integrationssammanhang, och ofta som en efterföljare till tjänsteorienterad arkitektur (SOA). Mikrotjänster kan vara ett väldigt användbart arkitekturmönster, men enligt min mening inte för att lösa integrationsbehov mellan olika applikationer, utan som ett sätt att dela upp monolitiska applikationer i mindre, autonoma delar som underlättar förvaltning och vidareutveckling.


arkitektur

Varför är vi så förtjusta i request/reply?

Sedan datorkommunikationens begynnelse har vi haft en förkärlek till request/reply som integrationsmönster. Från början var det RPC, sedan kom CORBA, DCOM, SOAP Web Services och REST. Alla med fokus mot en server som tillhandahåller en tjänst och en klient som frågar och får svar. Många gånger har vi verkligen ansträngt oss för att jobba efter just detta mönster, t.ex. genom att bygga upp en lokal cache för att inte behöva överbelasta servern med frågor. Visst är det ett väldigt användbart mönster, men det har blivit så slentrianmässigt sätt att realisera på att man nästan glömt bort att det finns en annan modell – nämligen publish/subscribe.


arkitektur

Alla goda ting är tre: Mikrotjänster, Node.js och Docker

Våfflor med hjortronsylt och grädde – ett klassiskt exempel på när helheten kan bli bättre än de ingående beståndsdelarna. Runt oss finns det gott om exempel på hur just tre olika delar kompletterar varandra och bidar en balanserad helhet. Inom komplex systemarkitektur finns det en trio som fungerar alldeles särskilt bra tillsammans, och som rubriken antyder kommer det att handla om mikrotjänster, Docker och Node.js.


HMAC

Nollställa lösenord på rätt sätt

Det är otroligt vanligt med online-tjänster som erbjuder att nollställa ett glömt lösenord genom att skicka en engångs-länk till den e-postadress man registrerade i samband med att kontot skapades. Det är nästan lika vanligt med lösningar som är ganska komplicerade att implementera – helt i onödan. Först kommer ett exempel på hur man kanske intuitivt skulle bygga en sådan funktion, och därefter en mycket enklare och elegantare lösning.


GDPR

Myter kring GDPR

Det råder just nu något som närmast kan liknas vid GDPR-hysteri. Jag har själv arbetat mycket med system för behandling av extra känsliga personuppgifter och som regleras genom apoteksdatalagen som i sin tur är en påbyggnad på personuppgiftslagen (PUL). Apoteksdatalagen ger såväl större befogenheter som större ansvar beträffande hantering av personuppgifter jämfört med nuvarande personuppgiftslagstiftning.


Förändringsledning

Vikten av tid för förändring

Flera komponenter krävs för en framgångsrik och bestående förändring i en organisation. Vanligtvis brukar man lista följande huvudpunkter: