Skip to content

Nya Litium B2B rapporten är ute, och jag ger min analys!

Inledning till Litiums rapport om nordisk digital B2B e-handel 2024

Varje år ser jag med spänning fram emot att fördjupa mig i Litiums rapport om digital B2B e-handel. Rapportens betydelse för den svenska och nordiska marknaden är enligt mig ovärderlig. Den ger en omfattande förståelse för de senaste trenderna, innehåller intervjuer med olika B2B-företag och analyserar beteenden inom kanalen. Rapporten fungerar som en kraftfull vägledning för alla aktiva inom branschen och ger insikter om den nordiska digitala B2B e-handelns framtid.

I detta inlägg kommer jag att gå igenom och analysera trenderna som presenteras i rapporten, såsom användningen av digitala verktyg, AI-teknologi, säkerhetsstrategier och kundupplevelsestrategier, och dela med mig av mina insikter. Jag hoppas att ni kommer att finna både inlägget och rapporten som användbara och relevanta för er vardag.

Rapporten finns att hitta här!

Intressanta fakta från 2024 rapporten

msedge_4DOuIXIG3P

71% av B2B-företagen spår en tillväxt i sin försäljning genom digitala kanaler de kommande tre åren. Detta tyder på en stark optimism inför framtiden jämfört med tidigare år.

 

msedge_vMtMbuKcM4

Endast 15% av företagen använder för närvarande AI för att förbättra sin digitala affär och kundupplevelse, medan ytterligare 21% planerar att implementera denna teknologi. AI-teknologi har en bred tillämpning idag, från kundtjänst till dataanalys och som ett stöd för försäljning. Jag anser att detta är av största vikt; AI är inte bara framtiden, den är högst relevant i vår vardag just nu.


msedge_ZD1Jrxtwaj

En fortsatt utmaning inom B2B-sektorn är cybersäkerheten. Endast hälften av företagen känner sig trygga med sina system och processer för att hantera säkerhetsrisker, vilket betonar vikten av att förstärka skyddsåtgärderna mot cyberhot. Det är en påminnelse om vikten av att kontinuerligt förstärka våra system och processer mot externa hot, ett område som ständigt utvecklas och där jag anser att vi behöver öka våra insatser ytterligare.

msedge_cMhrhSNT4i

En stor del av B2B-företagen har tagit till sig en hybridmodell för kundresan, där både digitala och personliga interaktioner är av stor betydelse.

msedge_YueXw1RNdX

B2B-industrin möter unika utmaningar och möjligheter i sin digitala transformation, med en tydligare fokus på skräddarsydda lösningar och kund portaler istället för den traditionella e-handeln.

Building-Ecommerce-Site-tips

Fem viktiga takeaways för varje bolag

Som en expert inom e-handel och en del av Knowit Experience, en byrå som är känd för att ligga i framkant när det gäller att utmana och stödja våra kunder, så betraktar jag rapporten från Litium som en möjlighet att reflektera över den resa som många av de företag vi samarbetar med dagligen är på. För varje företag som jag och mina kollegor möter, upptäcker vi ständigt nya områden att utforska och förbättra. Ta exempelvis den hybridmodell för kundresan som många nu väljer att omfamna, där det digitala och personliga samspelar i ännu högre grad för att skapa en sömlös kundupplevelse.

Det är även otroligt spännande att se hur allt fler företag börjar inse värdet av den digitala kanalen och plattformen för hela organisationen, snarare än bara för en specifik avdelnings effektivitet. Jag har alltid trott att den verkliga styrkan i en digital kanal ligger i dess förmåga att stödja hela användare resan, dvs förbättra helhetsupplevelsen för alla användarna och därigenom stärka relationer både internt och externt.

Därför har jag identifierat fem avgörande punkter som jag anser att företagen bör fortsätta att fokusera på, och jag delar gärna med mig av mina tankar kring dem.

Prioritera kundupplevelsen
Att fokusera på kund upplevelsen är avgörande för att skapa långsiktiga relationer och öka försäljningen. Med 51% av B2B-företagen som har analyserat kund resan åtminstone en gång, blir det tydligt hur viktigt det är att förstå hur kunder interagerar med företaget genom olika kanaler. En väldefinierad och optimerad kundresa underlättar inte bara förbättrad kund nöjdhet och lojalitet, utan möjliggör också effektivare marknadsförings- och försäljnings strategier. Kontinuerlig utveckling och anpassning av digitala plattformar är avgörande för att säkerställa en smidig kund upplevelse. Är du och ditt bolag intresserade av kostnadsfri digital audit med våra experter så kan du anmäla dig via följande länk.


Satsa på AI och teknologi
Användningen av AI inom e-handel ökar för varje dag, med 15% av företagen som aktivt använder AI och ytterligare 21% som planerar att göra det inom kort. AI har potential att förbättra kundinteraktioner genom tex chatt botar, personalisering av sortimentet och optimering av kund upplevelsen. Det är viktigt att ha företagets erbjudande eller process i åtanke när man implementera tekniken och inte ser det som bara en "kul grej". Samtidigt så ska man våga ta steget och våga testa olika vinklar i implementeringen. Genom att strategiskt integrera AI kan företagen effektivisera sina interna processer och förbättra kund engagemanget på både kort och lång sikt. Och för att sänka tröskeln för er som bolag så har vi på Knowit en introduktionsutbildning till de olika AI-verktygen på marknaden. Klicka här för att läsa mer!

Stärk din säkerhetsstrategi
Med enbart 51% av företagen som uttrycker en känsla av trygghet kring sina system och processer gällande frågor om säkerhet, framgår det tydligt att många B2B-företag behöver förstärka sina miljöer mot cyberhot. Då digitala transaktioner i regel innebär en omfattande hantering av känslig kund- och företagsinformation, är säkerheten av yttersta vikt. Genom att investera i teknik och verktyg som ökar bolagets informations hantering och kontinuerlig kompetensutveckling för personalen kan företag skydda sig mot dataintrång och stärka kundens förtroende. Är du och ditt bolag intresserade av kostnadsfri digital audit innehållandes genomgång av era system med våra experter så kan du anmäla dig via följande länk.


Anpassa till digital försäljning
Att ta steget mot digital försäljning är inte bara en fråga om teknik, utan handlar även om att förändra företagskulturen och processerna både internt och externt. Med en fjärdedel av företagen som ännu inte är aktiva inom digital handel, men som planerar att implementera e-handel inom tre år, är det avgörande att dessa initiativ stöds av en helhetsstrategi som omfattar allt från teknisk implementering och inköp till försäljning, logistik och kundsupport. När ditt företag tar steget in i den digitala världen är det av avgörande betydelse att noggrant analysera hur era produkter och tjänster presenteras online och mottas av både nya och befintliga kunder. Utvärdera hur den nya kanalen stödjer era processer och kundresor. Det är också av yttersta vikt att säkerställa att era digitala plattformar integreras sömlöst med övriga system och stödjer er strategi för en enhetlig och effektiv närvaro i den digitala vertikalen. Är du och ditt bolag intresserade av kostnadsfri digital audit innehållandes genomgång av era digitala kanaler med våra experter så kan du anmäla dig via följande länk.


Fokusera på långsiktig innovation
Innovation spelar en avgörande roll för att lyckas i den snabbt föränderliga digitala landskapet, särskilt inom tillverkningssektorn där behovet av skräddarsydda lösningar och portaler är mer påtagligt än någonsin. För att nå långsiktig framgång inom digital handel är det avgörande att fokusera på innovativa strategier som förbättrar sortimentet, kund resan och erbjudandet. Genom att implementera innovativa teknologier och lösningar som stödjer era dagliga verksamheter kan företagen inte bara uppfylla, utan även överträffa kundernas förväntningar och leverera en exceptionell upplevelse. För att lyckas med denna strategi krävs att företagen agerar proaktivt och inte endast reaktivt i sin tillvägagångssätt, och att de ser digitalisering som en investering i bolagets övergripande strategi och vision.

Slutord och en uppmaning

I en tid då digitaliseringen accelererar globalt och konkurrensen från internationella företag ökar, är det nu mer avgörande än någonsin för nordiska B2B-företag att ta kontroll över sin digitala närvaro och vara i framkant när det gäller de senaste digitala innovationerna. Därför ger Litiums rapport en ovärderlig inblick i den unika kund- och processorienterade B2B-handeln och lyfter fram den spännande framtid som väntar för företag som strävar efter att vara ledande inom branschen, särskilt de som väljer att vara proaktiva istället för att stå vid sidan om. Därför uppmanar jag alla beslutsfattare att ta till sig av dessa insikter, läsa rapporten, diskutera med experter inom digital handel och kanaler, och aktivt använda den kunskapen för att forma framtiden för ert företag. Oavsett om du strävar efter att förbättra kundupplevelsen, utveckla era plattformar, integrera AI i er verksamhet, förstärka er säkerhet eller implementera nya processer, så är det nu dags att agera.

Och om du är intresserad av att diskutera digitalisering och e-handel med mig, så är du välkommen att kontakta mig via LinkedIn eller e-post.

Tillsammans kan vi skapa en ännu ljusare framtid för nordisk e-handel.

Rapporten finns att hitta här!