Skip to content

5 steg för GDPR-compliance inom digital analys: En guide för företag

Att digital analys och GDPR nämns i samma mening är knappast något nytt. Ända sedan GDPR trädde i kraft har det pratats, skrivits och gjorts mycket för att jobba med datainsamling och analys på ett juridiskt hållbart sätt. Ändå märker vi att det många gånger är en utmaning för företag och organisationer att navigera rätt i landskapet.

Vi har tagit fram en plan i fem steg som både tar itu med juridiska krav och skapar möjligheter till mer medveten och värdeskapande användning av er data. Låt oss dyka ner i de fem stegen som kan förändra ert sätt att arbeta med data.

gdpr

Vägen till en GDPR-anpassad digital analys

I takt med att allt fler företagserbjudanden blir digitaliserade, ökar betydelsen av att hantera data på ett sätt som respekterar användarnas integritet. Det handlar inte bara om att följa lagar utan om att göra ett etiskt val och att bygga en tillitsfull relation med dina användare.

Steg 1: Vad och Varför – Kärnan i Din Analys

Att fastställa vad ni behöver mäta och varför är grundläggande. Detta steg kopplar samman dina affärs- och digitala mål med konkreta KPI’er, vilket skapar en solid bas för er datainsamling. Genom att göra detta undviker ni onödig datainsamling och lägger grunden för meningsfull analys. Här svarar vi på frågor som:

  • Vilka specifika affärsmål ska era digitala mål och KPI’er stödja?
  • Hur relaterar varje KPI till ett specifikt affärsmål eller beteende ni vill påverka?

Steg 2: Identifiera Luckorna – Din GAP-analys

Efter att ha definierat dina KPI’er är nästa steg att kartlägga vilken data ni redan har, vad som saknas och vad som behöver åtgärdas pga t.ex. dålig datakvalitet. En GAP-analys ger en tydlig överblick och skapar en handlingsplan för att täcka dessa luckor på ett effektivt sätt. I det här steget svarar vi på frågor som:

  • Vilken mätning saknas för att ni ska kunna följa upp era definierade KPI’er?
  • Hur kan ni prioritera vilka datakällor och mätpunkter som är mest kritiska att implementera för att täcka de identifierade luckorna?

Steg 3: Verktyg och Talang – Din Analysarsenal

I steg 3 är det dags att se över vilka verktyg och kompetenser som finns tillgängliga inom er organisation. Att ha rätt verktyg och kunskap är avgörande för att kunna samla in och tolka data på ett sätt som är både effektivt och respekterar individens integritet. Vi svarar på frågor som:

  • Vilket eller vilka verktyg behöver ni för att kunna följa upp era KPI:er på ett effektivt sätt?
  • Vilken typ av kompetens saknar ni idag för att kunna analysera och agera på datan?

Steg 4: Granska och Anpassa – GDPR i Fokus

Ett viktigt steg är att säkerställa att er datahantering och verktyg står i linje med GDPR. Detta inkluderar en noggrann granskning av hur personuppgifter behandlas och säkerställer att du och dina leverantörer följer gällande regler. Här svarar vi på frågor som:

  • Hur säkerställer ni att de verktyg ni använder för datainsamling och analys är GDPR-kompatibla?
  • Vilka steg har ni tagit för att bedöma och säkerställa att era leverantörer och partner följer GDPR?

Steg 5: En Datadriven Kultur – Lär, Anpassa, Upprepa

Slutligen är det dags att bygga en kultur som omfamnar datadrivna beslut. Detta innebär att ni behöver jobba i en iterativ process med att identifiera insikter, formulera hypoteser, testa och lära. En sådan kultur främjar innovation och kontinuerlig förbättring. Vi svarar på frågor som:

  • Hur kan ni använda de insikter ni får från datan för att skapa konkreta handlingsplaner?
  • Hur ska processen se ut för att vi ska arbeta mer datadrivet?

Lycka till!
Skulle ni vilja ha hjälp med att ta er igenom de olika stegen är ni välkomna att kontakta oss.