Skip to content

Knowit genomför öppen kurs inom säkerhetsskydd

Under två dagar lärde sig sjutton personer om säkerhetshot, skyddsvärden, säkerhetsskyddsanalys och andra viktiga ämnen inom säkerhetsskydd. Det var Knowits första öppna kurs som tidigare endast genomförts mot nyckelkunder. Redan i november genomför vi nästa kurs.

Deltagare från olika delar av landet var på plats när vi på Knowit genomförde den första öppna utbildningen för externa kursdeltagare inom det aktuella området säkerhetsskydd. Intresset var stort eftersom säkerhetsskyddslagen numera omfattar även privata aktörer.

Kursdeltagarna fick lära sig grunderna i begreppet säkerhetsskydd för att sedan fördjupa sig i säkerhetsskyddsanalysen i syfte att kunna hitta och bedöma sina egna skyddsvärden och hur konsekvenser mot dessa skyddsvärden ska kunna analyseras och bedömas. Utöver detta beskrevs hur säkerhetshotet kan analyseras och hur en dimensionerande hotbeskrivning tas fram.

Dag två fick kursdeltagarna teoretiska genomgångar blandat med praktiska övningar i de skyddsåtgärder som ska vidtas inom informationssäkerhet, fysisk säkerhet och personalsäkerhet. Deltagarna fick även en genomgång av säkerhetsskyddsavtal och när sådana ska upprättas.

Utbildningen avslutades med en genomgång av de nya lagförslag som finns inom säkerhetsskyddsområdet och därefter fick deltagarna ta emot de välförtjänta kursintygen.

Lärarna på utbildningen var Marie SjöbergHenrik Birgander, Mikael Hammarström och Annette Norman som är några av Sveriges mest erfarna specialister inom säkerhetsskydd.

Nästa kurstillfälle går av stapeln redan i november. Anmäl dig här!