Skip to content

Knowit utbildar stadsnäten i säkerhetsskydd

Stadsnäten representerar 50% av Sveriges fiberinfrastruktur och är en viktig kugge för att vårt samhälle ska fungera. Genom ett samarbete med Stadsnätsföreningen utbildar Knowit stadsnät från hela landet i säkerhetsskydd så att de inte bara ska kunna svara upp mot den nya säkerhetsskyddslagen utan framför allt göra Sverige robustare och tryggare.

Stadsnätsföreningen är en riktig doldis trots att de representerar 200 kommuners stadsnät och har 150 andra medlemmar, som t ex samtliga operatörer i Sverige. Många samhällsviktiga tjänster går genom deras nät vilket också föreningen tagit på största allvar.

–  Stadsnäten har långsiktiga ägare med väldigt få uppköp. Det gör att vi tillsammans bildar ett stabilt nationellt nät där ingen del är beroende av den andra, berättar Jimmy Persson som är Utvecklings- och säkerhetschef på Stadsnätsföreningen. Vi ansvarar för att koordinera arbetet och en mycket viktig del av det är säkerhet. Därför har vi redan under våren påbörjat arbetet med den nya säkerhetsskyddslagen.

Knowit har genomfört sju utbildningar för Stadsnätsföreningens medlemmar och det återstår några under sommaren att genomföra. Lärarna har bland annat varit Marie Sjöberg, Henrik Birgander, och Annette Norman som är några av Sveriges mest erfarna specialister inom säkerhetsskydd.

– En robust fiberinfrastruktur handlar också om mer än bara säkerhetsskydd. Under vårt arbete upptäcker vi andra samhällsviktiga tjänster som inte omfattas av säkerhetsskydd men som är nog så viktiga för kunderna. Några exempel är trygghetslarm och socialtjänst, berättar Annette Norman.

När medlemmarna gått utbildningarna i säkerhetsskydd fortsätter arbetet hos respektive stadsnät där ett första steg är en säkerhetsskyddsanalys för att avgöra vilka delar av organisationen som är i behov av säkerhetsskydd och vilka åtgärder som krävs.

– Vi har samma grundsyn på säkerhet och ett ömsesidigt förtroende, det tror jag är en av nyckelfaktorerna till varför vårt samarbete med Knowit fungerat så bra. Vi vill båda verka för en trygg infrastruktur i samhället, avslutar Jimmy Persson.

I augusti erbjuder vi på Knowit en kurs i säkerhetsskydd där Marie, Annette och Henrik kommer vara lärare. Läs mer här.