Välkommen Annette Norman!

Topic: Våra medarbetare

Emma Enoksson
15.05.2019

Nu välkomnar vi Annette Norman! Annette är jurist, kommer senast från en roll som ämnesråd och huvudman för informationssäkerhetsfrågor på Justitiedepartementet och har innan dess arbetat på Säkerhetspolisen i över tio år. Hon har lång erfarenhet av arbete med säkerhetsskydd och har bland annat varit med som expert i utredningarna för säkerhetsskyddslagen och NIS-lagen. Framöver kommer hon att hjälpa våra kunder med informationssäkerhets- och säkerhetsskyddsfrågor. 

Berätta lite mer om dig själv!
Jag är jurist och min bakgrund är främst inom Säkerhetspolisen, där jag arbetat med bland annat säkerhetsskyddsfrågor i mer än tio år. Under min tid där arbetade jag med säkerhetsskydd i olika former – både på rättssekretariatet och på säkerhetsskyddsenheten, med lagstiftningen men också som ansvarig för tillsyn och rådgivning. Det var på rättssekretariatet som mitt stora intresse för säkerhetsskydd väcktes. Sedan har jag även suttit med i utredningarna om säkerhetsskyddslagen och var Säkerhetspolisens expert i den första utredningen som ligger till grund för lagen.

På Justitiedepartementet var jag huvudman för informationssäkerhetsfrågor. Det handlade främst om att samordna informationssäkerhetsfrågorna enligt regeringens Nationella strategi för samhällets informations- och cybersäkerhet. Jag har också varit utredningssekreterare för genomförandet av NIS-direktivet samt utredningssekreterare och expert i den senaste utredningen om kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen som lämnades i slutet av förra året.

Varför är du intresserad av just säkerhetsskydd?
Jag har alltid tyckt att frågor som rör Sveriges säkerhet är viktiga. Det är viktigt att man uppmärksammar säkerhetsskyddsfrågorna och att det görs på ett balanserat sätt.

Säkerhetsskydd har ju följt mig under en lång tid – jag tycker att det innefattar många intressanta frågor. Det är också bra att säkerhetsskydd lyfts fram den senaste tiden och att det nu finns en ny, modern lagstiftning som bättre svarar mot samhällets behov. 

Jag ser också fram emot att få utbilda på den nya lagstiftningen inom olika tillämpningsområden och vill passa på att uppmärksamma alla på Knowits utbildning om säkerhetsskydd i höst.

På vilket sätt har arbetet med säkerhetsskydd förändrats?
Tidigare jobbade man mycket med konfidentialitet och hantering av pappershandlingar, men nu är frågor kring säkerhetskänsliga it-system samt tillgänglighet och riktighet minst lika viktiga. 

En stor förändring är den snabba tekniska utvecklingen och samhällets beroende av it-system. Sverige ligger också långt fram när det gäller digitalisering och den utvecklingen går snabbt på många områden. Både den tekniska utvecklingen och digitaliseringen ger stora möjligheter men öppnar också för nya sårbarheter. Detta innebär nya utmaningar i informationssäkerhets- och säkerhetskyddsarbetet. Informationssäkerhet är därför en viktig del i all verksamhet och det systematiska och riskbaserade informationssäkerhetsarbetet utgör en viktig grund även för säkerhetsskyddet.

Vad gör du helst på fritiden?
Jag gillar att vara ute och springa eller gå och träna på gymmet. Sedan tycker jag om att passa min dotters lilla hund, och jag läser också en hel del. Jag är även engagerad i Svenska Lottakåren!

Tack Annette! Varmt välkommen till oss, hoppas du kommer trivas.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Cybersäkerhet & juridik

För att bli riktigt bra på cybersäkerhet krävs många infallsvinklar och erfarenheter. Dessa finns i gränslandet mellan it, juridik och affärer. Säkerhet är en strategisk fråga och här i vår blogg hittar du det senaste inom it- och informationssäkerhet.