Skip to content

Knowit genomför utbildning i säkerhetsskydd

I förra veckan fördjupade sig 17 deltagare i säkerhetsskydd genom Knowits grundläggande tvådagarsutbildning. Utbildningen innehöll allt från säkerhetsskyddsanalysens olika delar, såsom skyddsvärden och säkerhetshot, till säkerhetsskyddets åtgärdsområden och de nya krav som sannolikt kompletterar säkerhetsskyddslagen redan den 1 december i år.

Utbildningen genomfördes online och kursledare var ett flertal av Knowits erfarna säkerhetsskyddsspecialister. Deltagarna, representerade olika sorters verksamheter som alla spelar en viktig roll för Sveriges säkerhet; såväl statliga myndigheter, regioner och kommuner som privata företag.

Under den första dagen fick deltagarna, genom att varva föreläsningar med grupparbete och diskussionsövningar fördjupa sig i säkerhetsskyddets grunder och säkerhetsskyddsanalys. Övningsmomenten innefattade att träna på de processteg som ingår i metoden för framtagande av en säkerhetsskyddsanalys, såsom att identifiera, bryta ner och gradera skyddsvärden och att bedöma säkerhetshoten mot en säkerhetskänslig verksamhet.

Under dag två blandades fortsatt teoretiskt lärande med mer praktiska övningar. I fokus denna dag stod framför allt säkerhetsskyddets olika åtgärdsområden. Dagen omfattade därför hur verksamheter kan arbeta för att möta de krav som regelverket ställer rörande informationssäkerhet, fysisk säkerhet, personalsäkerhet och säkerhetsskyddsavtal. Under ett övningsmoment fick deltagarna prova att leda respektive vara föremål för den säkerhetsintervju som ingår vid säkerhetsprövning. Utbildningen avslutades med en blick framåt mot de ändringar i säkerhetsskyddslagen som väntas träda i kraft den 1 december i år.

En deltagare sammanfattade de två utbildningsdagarna med:

”Kursledarna var väldigt professionella och väl inlästa inom området. Det har varit två väldigt bra dagar!”

Knowit håller regelbundet denna typ av grundutbildningar i säkerhetsskydd. De utbildningstillfällen som publiceras på vår hemsida kräver inga förkunskaper i säkerhetsskydd och är, tills att alla platser fyllts, öppna att boka in sig på. Håll utkik på https://www.knowit.se/event/ alternativt följ oss på Twitter och Facebook för uppdateringar.

Därtill erbjuder Knowit också skräddarsydda utbildningspaket utifrån verksamheters behov. Funderar du på vilka utbildningsbehov din organisation har och hur de bäst kan tillgodoses? Kontaktperson för Knowits utbildningar inom säkerhetsskydd är Marie Sjöberg, som gärna hjälper till att diskutera och sätta ett upplägg som passar för just er verksamhets kontext.


säkerhetsskyddsutbildning 2021Utbildarna Marie Sjöberg, Daniel Blom och Sven Johnard. Utöver dem deltog också Magnus Sjölund, Rolf Stävmo och Victor Langåssve som utbildare.