Digital HR

Bläddra bland bloggar från våra affärsområden

Digital social personal

I fredags var vår konsult Henrik Ladström inbjuden att prata på heldagsseminariet Sociala medier för arbetsgivare hos HRbloggen.se. Ett 30-tal deltagare med HR- och kommunikationsroller befann sig i Skofabriken i Stockholm och lyssnade på Christian Bergenstråhle, Henrik och Alexandra Jaegers som med olika vinklar gav åhörarna en inblick i hur man kan jobba med sociala medier ur ett arbetsgivarperspektiv.

0 responses Read More

PA-student? Framtidssäkra din karriär - lär dig digital HR

Alla pratar om digitalisering. Men inte på personalvetarprogrammet, där man fortfarande är kvar i det gamla tänket om personalavdelningen som arbetsmiljöförbättrare och arbetsrättskunnare. Det måste ändras, om studenterna ska ha en framtid.

0 responses Read More

Vägen till digitalisering går genom HR

 

4 responses Read More

Vilka krav ställs på HR i en innovativ organisationskultur?

Bäst i världen

Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter enligt regeringens it-politiska mål. Det betyder att varje organisation behöver säkerställa att digital kompetens finns. HR har ett viktigt ansvar i att identifiera ledare som kan driva utvecklingen i den riktningen. Chefer som uppmuntrar kreativitet och skapar utrymme för flexibilitet är de som kommer lyckas bäst. Att kombinera nya idéer med rätt förutsättningar är en framgångsfaktor oavsett om du erbjuder produkter eller tjänster till dina kunder.

0 responses Read More

-Siri, jag VAB:ar idag!

Scenario 1: Vid frukostbordet.

2 responses Read More

Rekrytering, karriärhantering och talent retention – 3 exempel på hur analys kan användas inom HR

0 responses Read More

Varför en blogg om Digital HR?

Digitaliseringen har fundamentalt ritat om kartan för hur vi kommunicerar, interagerar och arbetar idag jämfört med igår. Ökad flexibilitet med transparens i många olika kanaler möjliggör för medarbetare och ledare att tillsammans aktivt delta i informationsflöden på lika villkor.

0 responses Read More