Skip to content

Våra personalvetare är digitalt undernärda

Förra veckan fick ett riktigt bra avslut när jag hade ett inspirerande möte med två blivande personalvetare kring Digital HR som ämne för en kandidatuppsats. Det blev veckans höjdpunkt med många spännande diskussioner.

Men det slog mig samtidigt att våra universitetsprogram för personalvetare fortfarande, år 2018, inte har något avsnitt i utbildningen som berör systemstöd, digitalisering och de plattformar som de kommer att möta och verka i. För mig som jobbar med det dagligen och ser vilken nytta HR har av detta, är det oroväckande.

Det är visserligen sant att grunden fortfarande finns i sociologin, psykologin och andra beprövade vetenskapliga områden. Maslows behovstrappa kommer även i framtiden att vara en av de mest refererade modellerna som vi personalvetare kommer ihåg från våra studier. Men precis som att sociologin, psykologin, pedagogiken, arbetsrätten, arbetsmiljön etc. kommer att behöva finnas för att uppfylla våra basbehov så kommer vi att behöva arbeta med andra områden för att komma längre upp i behovstrappa för att som individ och organisation nå självkänsla och självförverkligande.

Områden som talent management, HR-analys, big data, onboarding, chatbots, robotisering, AI, AR etc. kommer att vara områden som gör att just ditt företag och din organisation kommer att flytta fram sina marknadspositioner. För detta krävs systemstöd, digitalisering och beteendeförändring.

Framtidens personalvetare bör bli digitala förändringsledare

Studenterna som nu äntrar arbetslivet ska ha ett försprång och kunna hjälpa våra företag och organisationer att flytta fram sina positioner:

  • De kommer att stå som beställare av plattformarna och systemen.
  • De kommer att ansvara för att chefer och medarbetare får det stöd, den information och de verktyg som behövs.
  • De kommer att leda förändringen och se till att införandet blir något positivt och inte ännu en förändring/belastning i chefernas vardag.
  • De ska balansera möjligheten i systemstödet med den beteendeförändring som måste till.
  • De kommer att ansvara för att företagsledningen har det beslutsunderlag de behöver kring sin personal för att kunna fatta de beslut som krävs.

Är det lika magert på utbildningarna för våra ekonomistudenter? Gör de all sin redovisning, bokslut etc. med papper och penna eller får de möjlighet att se ett ekonomisystem under sin studietid? Hur är de med våra byggingenjörer? Är det bara ritbord, passare, gradskiva och papper som gäller eller får de möjlighet att använda ett CAD-program?

De personalvetare som parallellt med studierna också sätter sig in i digitaliseringens påverkan på arbetsplatsen kommer utan tvivel att skaffa sig en fördel när de ska ut i arbetslivet. Och de kommer att visa vilket värde HR har för organisationen.