Skip to content

Reflektioner från Nordic HR Tech i Köpenhamn

Då är vi åter på hemmaplan efter inspirerande dagar på Nordic HR Tech Days i Köpenhamn. HR-tech, digital HR transformation, people analytics, digitala arbetsplatser och lärande - det var inga problem att fylla dagarna. Här kommer några reflektioner från oss:

Det var full fart från start, och mina kollegor Caroline, Per, Jessika, och jag hann faktiskt täcka en stor del det som erbjöds på Nordic HR Tech Days. Det är såklart svårt att få med allt, men det fanns några trender och lärdomar som vi ska titta närmare på.

Agil HR

Flera talare tog upp vikten av att HR behöver arbeta mer agilt och med ”design thinking” när de implementerar HR tech och utvecklar sin tjänsteleverans. I realiteten innebär det att HR behöver börja sin digitala resa i mindre skala, testa sig fram och alltid säkerställa att all utveckling sker baserat på input från chefer och medarbetare. 

Vikten av att det är kontinuerlig utveckling som krävs och att HR behöver ha ett väl förankrat mål och syfte med sin digitala resa lyftes i flera presentationer. Digitaliseringen är en ständigt pågående process, där det är lika viktigt att ha en plan/strategi för hur man ska arbeta långsiktigt, som det är att få ett nytt system på plats.

Driva digital beteendeförändring

Ett relaterat område som återkommande lyftes fram var behoven av att driva beteendeförändringar i samband med sin HR-techimplementation för att realisera nyttorna med sin investering. I föreläsningen Realising the benefits of HR Tech implementation lyfte Benjamin Borchorst fram att många projekt inte når hela vägen fram. Projektets leverabler kräver ny kompetens som nås genom träning och för att den nyvunna kompetensen ska kunna tas tillvara krävs beteendeförändringar.

Tilläggas ska att vi, till vår glädje, ser att våra kunder allt oftare även ber om förändringsledning när de kontaktar oss för att göra HRIT-uppdrag. Det är kanske inte förvånande att de projekt där man jobbar aktivt med medarbetarnas engagemang och kompetens också blir de mest välgrundade. 

People Analytics - Medarbetaranalys

Vi lyssnade på flera intressanta föreläsningar kring People Analytics och även i dessa lyftes vikten av att både HR och chefer lär sig att använda den data som de genom de nya verktygen får tillgång till. Det räcker inte bara att HR och chefer får åtkomst till fina rapporter och instrumentpaneler (dashboards), det krävs också en mycket väl genomtänkt implementationsstrategi för att lyckas. 

Både chefer och HR behöver tränas i att arbeta datadrivet, HR behöver skapa partnerskap med ekonomi så att det kan etableras ett ”gemensamt språk” kring datan och inte minst behöver man säkerställa att det inte finns politik, belöningsmekanismer eller ”disciplinära åtgärder” som motverkar syftet med att börja fatta beslut baserat på fakta om medarbetarna.

Medarbetarupplevelsen

Medarbetarupplevelsen var i fokus i den paneldebatt kring ”Workforce transformation in a digital age” som Charlotte deltog i. Debatten leddes av Neelie Verlinden, redaktör för nyhetsbrevet Digital HR tech och övriga deltagare var Maja Bro Gregersen, VD på Talenttree och Marianne Egelund Siig som är ledarskapskonsult och bloggare. I vår dialog tog vi bland annat upp vikten av att säkerställa en effektiv digital arbetsplats med fokus på medarbetarnas produktivitet.

Charlotte lyfte även vikten av att säkerställa att man i en upphandling och implementation av systemstöd inom HR-området alltid säkerställer att hänsyn tas till medarbetarnas upplevelse av både HR:s tjänster och den digitala arbetsplatsen i stort. Genom att kartlägga medarbetarupplevelsen får man mycket värdefull input för att kunna skapa ett systemlandskap som ger förutsättningar för största möjliga produktivitet för användarna och samtidigt utvecklar HR:s tjänsteleverans.

Growth mindset

Anne Wilhelmine Flagstad på Telenor i Danmark berättade om den spännande resa de gör för att skapa en lärande organisation och betonade vikten av att säkerställa utvecklingen av ett ”growth mindset” i organisationen, att utveckla ledarna, att justera relaterade HR-processer och att högsta ledningen lever som de lär.

Chatbot istället för personalhandbok

I den avslutande presentationen berättade Anja Leschly på KMPG i Danmark om deras 3-åriga digitala resa, där de har gått från att ha arbetat manuellt till att idag ha HCM-system och rekryteringssystem på plats, appar för on-boarding och lärande, chatbots för personalhandbok och interaktion med potentiella kandidater mm. En speedad resa som inte alla organisationer skulle mäkta med under den relativt korta tiden!

Summa summarum – HR tech handlar om så mycket mer än bara att implementera nytt systemstöd och att på en mässa som denna få ta del av alla erfarenheter från föredragshållarna ger både inspiration och stöd i den digitala HR transformation som det i slutändan handlar om.