Skip to content

Microsoft skakar om marknaden för HR-tech

För några veckor sedan skrev jag här på bloggen om mina tankar kring digitalisering av HR år 2021. Jag lovade då att skriva några rader kring trenderna för HR-tech, utan att veta att Microsoft denna vecka skulle lansera sin nya EXP – Employee Experience Platform – Microsoft Viva!

När en så stor spelare som Microsoft släpper en sådan lösning kommer det att påverka både HR- och lönesystemens roll i systemlandskapen, marknad, och system för lärande, och alla systemleverantörer inom HR och lön kommer att behöva tänka över sina produktstrategier för att bli integrerbara med Microsoft Viva och Teams.

En gemensam yta för chefer och medarbetare

Employee Experience Platform (EXP), vad är det då? Under de senaste åren har många organisationer implementerat allt fler systemstöd, vilket i sin tur ofta har lett till mer och mer komplexitet för den enskilda medarbetaren. En organisation har idag inte sällan 5–10 systemstöd bara inom HR-området. Lägg där till alla andra applikationer som medarbetaren ska arbeta i under sin arbetsvardag. Dessa är sällan integrerade och både data och användargränssnitten kan vara olika mellan systemen. Det här leder ofta, inte helt oväntat, till digital stress.

För ett par år sedan etablerade ServiceNow sig som en EXP och idag har merparten av ärendehanteringssystemen utvecklats i den riktningen. En EXP är i stora drag en yta som medarbetare och chefer möts av, vilken har integrationer till underliggande applikationer. I en EXP återfinns ofta processverktyg, ärendehantering, kunskapsdatabaser, chatbots och djupa länkar till underliggande applikationer.

Allt fler ser nyttan med EXP

I våra uppdrag kommer vi ofta in i strategifasen där vi gör vägvalsanalyser kring framtida systemlandskap och på senare år är just EXP något vi har haft med i allt högre utsträckning i analyserna. I kundernas analyser och utvärderingar faller ibland scenariot med en EXP, då de inser att de internt har en ganska lång väg att få till det tvärfunktionella samspel som krävs för att få full utväxling av en EXP.

Upplägget med en EXP är dock något som verkar tilltala de flesta av våra kunder och inte minst medarbetarna och chefer när vi gör inventering av deras upplevelser av HR:s systemstöd och tjänster. Idag är det därför ganska vanligt att kunderna bestämmer sig för att i alla fall försöka få till ett “one-stop shop”-tänk inom ramen för sina HR-system, genom att försöka få till djupa länkar och integrationer till intranät och tid- och resesystem.

Microsofts applikationer som en del av HR:s systemlandskap

Vi som arbetar med HR-tech har länge gått och väntat på att något ska hända hos Microsoft. Deras HR-moduler inom affärssystemet Dynamics har inte varit fullt utvecklade och partnerstrategin har inte helt varit anpassad att möta HR som kundgrupp. Nu kommer då alltså en plattform som har möjlighet att revolutionera marknaden för HR:s digitala verktyg, även om det inte är ett traditionellt HR-system.

I våra upphandlingar brukar vi ha krav på att såväl lönesystem, HR-system och system för lärande ska gå att integrera med Microsoft Teams, men ännu så länge är det främst de stora som Workday, Oracle, SAP, Talentsoft och Cornerstone som har integrationer eller funktionalitet tillgänglig via samarbetsverktygen. Nu är det verkligen hög tid att våra nordiska leverantörer såväl löne- som HR-funktioner löser integrationer med Microsoft Teams och framöver Viva.

Men det händer förstås mer inom HR-tech! Mer om det här: 2021 – ett riktigt spännande år inom HR-tech!

Hälsningar, Charlotte

 

Knowit Insight är leverantörsoberoende konsulter inom digitalisering av HR och lön. Vi vill höja våra kunders digitala förståelse och förmåga, bygga innovativa lösningar och skapa en hållbar framtid med människan i fokus. Läs mer om oss på knowit.se/hrm