Skip to content

Välkommen till 2016!

Vi har nu lagt 2015 bakom oss och blickar framåt mot 2016. Det gångna året var på många sätt ett spännande år, då vi hade förmånen att vara med i diskussionerna om digital HR och dess konsekvenser och möjligheter. Vi märkte samtidigt ett ökat intresse för det vi kallar HR-data; ett samlingsbegrepp för bland annat HR-analys och big data.

Året började med djupa diskussioner kring digitaliseringen av HR och vad det får för konsekvenser för organisationer på lång och kort sikt. Vi pratar idag om digital HR, ett begrepp som vi håller kvar i under 2016, men som vi på sikt tror kommer att försvinna i takt med att HR gör de digitala lösningarna till sina egna.

När vi ser hur digitaliseringen pågår i omvärlden - allt från självstyrande bilar och robotar som slår in julklappar till programvara som bokar dina möten eller lär sig hantera företagets löner, så inser jag att konsekvenserna och möjligheterna för oss är i arbetslivet lika stora som de vi redan känner till från privatlivet. En spaning på det temat är att vi alltmer kommer att råka på nya utmaningar än vad gäller arbete och privatliv när vi nu exempelvis har privata LinkedIn-profiler som vi ändå kan förväntas använda i arbetslivet för exempelvis rekryteringssyften, marknadsföring etc. Vem är det som sätter reglerna för vad man får göra då? Här måste HR bli bättre på att hantera digitala frågor.

En annan spaning inför det nya året är att HR behöver förstå hur digitaliseringen påverkar den egna organisationen och vara med och driva den digitala förändringen, både internt och externt. Vi behöver prata om digital kompetens, digitalt ledarskap, HR-kommunikation (främst branding i sociala medier), HR-analytics etc. Här har HR en viktig roll att förstå vad som är kritiskt för just den egna organisationen. Vi kan inte längre arbeta i HR som en isolerad funktion utan gränserna till marknad, ekonomi, verksamheten måste än mer suddas ut.

Det ska bli spännande att se i vilken riktning diskussionen fortsätter 2016. Jag tror att HR måste titta på sig själv i ett annat ljus och rannsaka sig själva – vilket värde kommer man att tillföra framöver, och vilken roll vill man spela i den digitala transformationen?

Vi hoppas såklart på att få hjälpa våra kunder med dessa nästan lite existentiella frågor, under året som nu gryr.

God fortsättning önskar Carin

Carin Strindmark Knowit HRM_tif