Skip to content

På spaning i Kiseldalen

 "Make the future!" uppmanar framtidsforskaren Sean Ness och spänner ögon i oss församlade. Ola Johansson har tillsammans med ett tjugotal andra svenskar varit på besök hos tankesmedjan Institute for the Future i Palo Alto som ligger i Silicon Valley. En plats som av många fortfarande anser vara epicentrum för forskning och nätverksbyggande när det gäller digital teknologi.

 

På några stenkasts avstånd trängs här huvudkontoren för Apple, Google, Oracle, Workday och Tesla Motors. Företag som har dominerat sina respektive områden och troligen även kommer fortsätta med detta några år till. Men här i kiseldalen pågår också en ny guldrusch för innovativa och expansiva nystartsföretag. Det som gör mig stolt som svensk är att flera av dessa också har nordiskt ursprung och ledning. Jag besökte Neo Technology som just nu revolutionerar världen med sin Neo4j som är en grafdatabas. Ett annat företag på stark frammarsch är Zendesk som utvecklat ett modernt digitalt ärendesystem som bygger på en digital personlig assistans. Ett tredje företag jag gärna lyfter fram är Prezi som utvecklat sitt presentationsverktyg Prezi Zoom och idag bidragit till 75 miljoner presentationer i hela världen.

Ett genialt misstag

Först kan man konstatera att utvecklingstakten går rasande fort. Efter årtionden av forskning finns det idag konsumentfärdiga digitala produkter och tjänster som både tänker, lär och agerar, likt oss människor. Vi kallar det för artificiell intelligens (AI) och vi ser resultatet i digitala produkter som löser komplexa problem, diagnostisera sjukdomar via bilder eller datorer som kör våra bilar.

Den nya digitala teknologin är oslagbar på att snabbt tolka och översätta data i form av tal, text och bild.

Det som är riktigt häftigt och som nu vänder upp och ner på det mesta i relationen människa och maskin är att programvaran har förmågan att agera självlärande. Det kallas för deep learningeller maskininlärning. Programvaran kan analysera data den samlat in, dra egna slutsatser och på det sättet agera smartare. Ett intressant exempel på deep learning är från i våras när en dator fick utmana en av världens bästa spelare i Go, ett mångtusenårigt kinesiskt brädspel. Go är otroligt komplext, man brukar säga att antalet möjliga positioner är fler än det finns atomer i universum. Ett drag som datorn då gjorde har blivit historisk. Datorn placerade sin spelpjäs på ett sätt som ingen professionell spelare skulle göra. Det såg ut som ett misstag men visade sig vara helt genialiskt, en strategi som ingen spelare tidigare hade förutsett varit möjlig. Därmed visade datorn att den inte bara var smart utifrån vad människor valt att programmera den till, utan även ha en förmåga som kan liknas vid kreativitet.

Vad kan vi då förvänta oss för konsekvenser av den digitala utvecklingen?

Det är väl inte allt för vågat att påstå att den nya digitala tekniken kommer förändra våra livsbetingelser och beteenden radikalt. Kommer jag till exempel i framtiden våga riskera att åka bil med en människa bakom ratten när vi vet att det är mycket säkrare att låta datorn själv köra bilen? Kommer jag vända mig till en människa med en komplex fråga, när jag vet att en dator har tillgång till så mycket mer information?

Robotar gör jobbet snabbare, säkrare och billigare

Vissa jobb kommer att försvinna, nya kommer skapas. Behovet av ett mångfaldssamhälle med välutbildade och vänligt sinnade medborgare kommer vara oförändrat. Däremot kommer vi se att många monotona jobb kommer att ersättas av datorer och robotar. Analysföretaget Forrester spår att sex procent av alla jobb i USA kommer att ersättas av maskiner inom fem år. World Economic Forum identifierade 7,1 miljoner jobb som robotar kan ta över fram till 2020.

Den fysiska arbetsplatsen kommer att ersättas av digitala mötesplatser i större utsträckning. Administration kommer ersättas av smarta datorer och den tid vi kan frigöra genom smartare system medför möjlighet till kortare arbetstid. 6-timmarsdagen är snart här!

Dags att skapa nya möjligheter med tekniken

Vi vet ju av erfarenhet att teknisk utveckling inte kan förhindras, bara fördröjas. Mina tankar är tillbaka hos Sean Ness. Han uppmanade oss att vara nyfikna på framtiden, kritiskt analysera det som sker i omvärlden och fundera på dess konsekvenser. Och att aktivt medverka till att forma den framtid som vi vill ha.

Jag känner mig nyfiken på vad den digitala utvecklingen ger oss för möjligheter och vill också vara med att forma den till något som skapar positiva värden. Det kommer onekligen att bli intressant att följa teknikens framsteg - särskilt inom HR!