Skip to content

Skillnaden mellan strategisk och transaktionell HR

Digitaliseringen i stort har medfört att fler och fler nya leverantörer på marknaden distribuerar sina tjänster enbart via cloud-tjänster. Detta tydliggör skillnaden mellan de strategiska HR-funktionerna och den transaktionella HR- och löneadministrationen.

 

De strategiska HR-funktionerna såsom Talent Management, Compensation, Performance Management samt även chefs- och medarbetarstöd i form av enkel men allomfattande hantering av medarbetaruppgifter och användarvänliga workflow för att hantera medarbetarärenden i chefernas dagliga arbete blir mer och mer vitalt för företag och organisationer idag.

De strategiska processerna är mer generella, oftast globala och en mycket viktig del av framför allt linjechefernas vardag. De transaktionella processerna är mer landsspecifika, mer lagbudna och utförs i egentlig mening av ett litet antal medarbetare i företaget eller av en tjänsteleverantör (läs outsourcing eller Shared Service Center).

Scanning av kvitton för reseräkningar och digitala signaturer ter sig som självklarheter

Vi som företag/organisationer förväntas ge våra medarbetare (läs kommande generationer) verktyg och processtöd som är anpassade efter hur verkligenheten ser ut idag och inte igår.  Till exempel förväntar sig chefer och medarbetare att få tillgång till medarbetarinformation och tid- och schemafunktioner via mobila enheter och via appar. Scanning av kvitton för reseräkningar och digitala signaturer ter sig också som självklarheter.

Workflow av ärenden anpassade efter varje organisations egna atteststrukturer samt push-notiser och digitala påminnelser borde också vara vardag för samtliga idag. Men riktigt så är det inte ännu. Och det är därför det är så viktigt att företag/organisationer tänker igenom (innan inköpsprocessen drar igång) vad man behöver för systemstöd och av vilka leverantörer man kan få det.

Transaktionell HR
Transaktionell HR är administrativa och repetitiva processer och transaktioner såsom exempelvis lönehantering, pensionsadministration, on- och offboarding och kontroller av masterdata. Detta är mer av hygien-karaktär för företaget/organisationen.

Strategisk HR 
Strategisk HR är stöd i processer för att höja medarbetarnas prestationer och att arbeta med belöningar, kompetensförsörjning, successionsplanering och att analysera all den data som finns i systemen. Analyserna möjliggör förbättrade beslutsunderlag till verksamhet och ledning. Häri ingår även arbetet med att skapa en attraktiv bild av företaget/organisationen som arbetsgivare (employer branding).

Framtiden

Min spaning är att vi kommer att se fler företag och även offentliga organisationer som väljer att dela upp systemleveransen.

Dels i ett mer verksamhetsnära och kundanpassat chefs- och medarbetarverktyg (idag betecknas dessa som HR-system men det är mer frågan om ett adekvat chef- och medarbetarstöd), och dels i ett centralt anpassat lönesystem som hanterar den transaktionella administrationen och lagstiftade rapporteringen.

/Magnus

 

Magnus Nilsson Fahlén Knowit HRM_webb