Skip to content

Vad är ert varför?

Många av oss har varit där, och är ofta där, i hetluften på kommunikationsenheten eller kommunikationsavdelningen. Uppdragen strömmar in, ”vi måste kommunicera det här, och det här och… det här är jätteviktigt!”

Är det verkligen det? Jätteviktigt? För vem? För dig, för oss? För kunden? Varför är det viktigt? Vad vill vi uppnå? Skapar det något mervärde för kunden?

Börja med varför

Det här är viktigt, inte bara i kommunikation, utan i all verksamhet. Börja inte med VAD? Eller HUR? Börja med VARFÖR?

  • Varför ska vi kommunicera ut det här budskapet?
  • Varför ska vi genomföra den här förändringen?
  • Varför vill vi nå just den marknaden?

Om vi vet varför är det också lättare att argumentera för budskapet, förändringen eller expansionen. Det blir också lättare att sätta upp mål för insatsen och att följa upp den. Steg som är oerhört viktiga för att nå sitt önskade resultat, utvärdera och förhoppningsvis bli ännu bättre nästa gång.

När vi vet varför är det också lättare att formulera vad och hur. Vi vet att målgruppen vill ha mer av X på just sättet Y. Datan är tydlig, alla siffror och analyser visar det. DÄRFÖR måste vi agera. Vad gör vi då? Och hur gör vi det? 

Agera utefter insikt och kunskap

Genom att analysera din kunddata kan du få massvis med information. Exempelvis var de bor, hur gamla de är, vad de har för beteende, och vad de har för behov. Genom content marketing, alltså innehåll som är anpassat efter just dina mottagare erbjuder du sedan en lösning på deras problem. Eller, skapar ett nytt behov, som de inte visste att de hade.

Ett annat viktigt begrepp här är inbound marketing som innebär att du lockar besökare till din webbplats genom förtroendeskapande och relevant innehåll. Eftersom du analyserat din kund vet du när det är lämpligt att ge dem relevant information, hur och i vilken kanal.

Vill du utveckla arbetet ytterligare och göra en större kartläggning av dina besökare på webbplatsen kan du bryta ner målgruppen ytterligare till så kallade personas. En persona är en fiktiv person som du applicerar beteende och egenskaper på utifrån den kunddata du har. Du får då helt enkelt fiktiva personer att utgå ifrån när du skapar, anpassar och riktar ditt innehåll.

Få alla med på tåget

När alla är överens om VARFÖR, oavsett om det är ett budskap att kommunicera, ett mål att nå eller en vision att sträva mot blir bilden av verksamheten eller företaget tydligare.

Det är en sak att komma på en vision och att skriva ner den. Det är en helt annan sak att förankra sin vision, att få den att bli ”allas”, att leva den.

Insikt och delaktighet skapar kunskap och förtroende. Både inåt i organisationen men även utåt. Förankra ditt varför i hela verksamheten. Förstå vikten av intern kommunikation som ett första steg i processen och se till att det finns med i din kommunikationsstrategi.

Lev er vision

Om alla medarbetare vet och förstår varför ni finns och vad ni strävar mot får ni en helhet som lyser igenom även i den externa kommunikationen. Budskapet är enhetligt och tydligt, vem det än är som säger det. Ditt företag upplevs som äkta, trovärdigt, proffsigt.

När vi lever vår vision, vårt varumärke, det är då vi skapar engagemang och kreativitet. Det är då vi växer tillsammans och skapar mervärde, för våra kunder och för varandra.

Allt blir lättare om alla vill mot samma mål och vet varför, inte bara i framgång, utan även i motgång och förändring.

Börja inte med vad eller hur. Börja med varför.

las-mer-om-content-marketing