Skip to content

Gästinlägg: Nytt initiativ - Svensk kravterminologi

I början av sommaren skrev Alexander von Essen ett inlägg om elefanten i rummet. Jag har inte bara noterat elefanten i fråga, utan också till och från känt något tungt som klampar mig på foten.

Det får nog anses vara smått ironiskt att kravområdet, som till del handlar om kommunikation, saknar ett överenskommet språkbruk. Utöver behovet av ett gemensamt vokabulär i allmänhet, tycker jag också att det är viktigt att vokabuläret finns på svenska, eftersom det är det språk som många av oss använder i det dagliga arbetet. Arbetar man på en myndighet är det inte ens förhandlingsbart; Språklagen (lag 2009:600) föreskriver att svenska ska användas och att myndigheter har ett särskilt ansvar för att svensk terminologi utvecklas inom deras olika fackområden.

Vad kan vi då göra åt problemet? Min förhoppning är att Svensk kravterminologi kan vara till nytta. Terminologin är ett projekt som jag har arbetat med de senaste två åren, och som nu har blivit tillräcklig färdig för att presenteras för en större publik.

Terminologin är ännu i sin linda; fler begrepp och definitioner kommer att läggas in framöver och säkerligen kommer en hel del definitioner att finslipas och kanske revideras i större omfattning. Jag tar tacksamt emot allehanda förbättringsförslag (antingen i diskussionstråden till detta inlägg, eller via förslagsformuläret på webbplatsen)!

Terminologin finns på http://www.svenskkravterminologi.se.

Är det för många bokstäver i adressen? Använd kravterminologi.se eller kravterm.se istället!
Vill du komma direkt till den sorterbara listan? Använd kravtermer.se
Vill du komma direkt till en given term? Använd http://kravterm.se/(namn på term)
Tycker du att en hemsida är fånigt? Hämta PDF-versionen!
Vill du att hela innehållet ska få plats på en tweet? Tyvärr, där jag går bet.

Svensk kravterminologi är för närvarande en terminologi. Jag hoppas att det ska bli terminologin i bestämd form och med stort T, men för att det ska hända måste den användas. För att den ska användas måste innehållet accepteras av de personer som arbetar med krav i Sverige. Eftersom du läser den här bloggen är du säkert en av dem! Så vad önskar du dig av Svensk kravterminologi för att du ska ha nytta av den?

/Patrik Sternudd