Skip to content

Vad är ingenjörsmässigt?

En gång när jag för hundratusende gången hos en kund tjatade om att vi måste göra kraven otvetydiga, och helst mätbara, fick jag en raljerande kommentar av en annan konsult i projektet. Han himlade med ögonen och sa nåt i stil med "Ja, ja. Det låter ju bra men det fungerar inte så i praktiken. Det vet jag, för jag har faktiskt jobbat med det här i många år". Vid tillfället kom jag givetvis inte på någon dräpande kommentar men igår kom jag att tänka på händelsen igen, trots att det är ganska många år sedan.

civilingenjor580

Det som slog mig är att det är en ganska vanlig inställning till specifikationsarbetet. Alltså att det inte är nödvändigt, eller ens önskvärt, att vara tydlig i sina krav. Iallafall när det gäller krav i textform...

För vad tror ni skulle hända om en konstruktör lämnade ifrån säg en ritning till tillverkning där det, istället för mått, stod saker som "denna sida ska vara lagom lång" eller "kanten får inte vara för kort" eller "hålet måste vara ganska stort"?

Den bästa tillverkningsprocess i världen skulle ändå inte kunna bygga efter en sådan ritning. Iallafall inte så att det blev exakt som konstruktören hade tänkt sig. Ändå är det precis så vi ofta gör trots att kraven och kravspecarna ju är just "ritningarna" som ligger till grund för utvecklingen.

Ta inte den enkla vägen och "lämna det öppet" för att "bestämma sedan". Jag ska berätta en hemlis: Det blir inte lättare sedan! Ta istället tjuren vid hornen och lär dig formulera och kvantifiera krav! Det kommer att spara dig och ditt företag massor med tid och pengar.

/Alexander von Essen, Require AB 

PS: I själva verket har det jag skriver i första stycket hänt mig säkert 50 gånger och de flesta av mina kollegor minst lika många gånger så jag menar självklart inte att hänga ut någon särskild person.