Skip to content

MSBI - Reporting roadmap

På rapportfronten mycket nytt.
På frontendsidan i MSBI-sviten så har SSRS behandlats tämligen styvmoderligt rätt länge och vi har sett andra intressanta kompetenta produkter springa ganska långt före.
I och med att rebellen PowerBI gjorde sitt intåg på scenen, så rördes grytan om rejält, men man visste aldrig var PBI var på väg eller vad som fungerade från en uppdatering till den andra.
Kusinen Datazen kom in från avbytarbänken med blicken riktad mot mobilskärmen och gamlingen ReportBuilder satt på läktaren och pratade om att det var bättre förr.
Men nu har MS äntligen satt ner foten och ritat ut kartan för frontend-landskapet och då gäller följande:
Pixel-perfect/dat-to-day rapporter - byggs med SRS Report Builder eller SQL Server Data Tools
Interaktiva rapporter - PowerBI
Mobila rapporter - baseras på Datazen
Analytiska rapporter och grafer - Excel

I och med den kommande SQL Server 2016 så kommer mycket av detta att falla på plats.
Läs det fullständiga inlägget från SQL Server Blog

Frågor på det?