Skip to content

Kan vi som kravanalytiker bidra till klimatsmartare lösningar?

Ja, om vi ska kravställa vindkraftparker eller elbilar kanske du tänker. Men häromdagen fick vi på Knowit Digital Management lyssna på Gaia Gen som tagit fram ett verktyg som synliggör klimatpåverkan i molnlösningar oavsett bransch. Det är inte bara tung industri och transportsektorn som står för utsläpp – mjukvaruindustrin gör genom sin energiförbrukning ett klimatavtryck där det finns effektiviseringar att hämta. Enligt prognoser förutspås den växande mjukvaruindustrin stå för 13 procent av energiförbrukningen och 8 procent av koldioxidutsläppen år 2030. 

Hur kan man då fånga detta i ett kravarbete? 
När vi tar fram och sammanställer krav så inkluderar vi naturligtvis de funktioner vi vill kunna utföra – de funktionella kraven. Men vi tittar också på så kallade icke-funktionella krav – eller kvalitetsattribut – se bild. Viktigt här är att lägga sig på en ganska översiktlig nivå när man närmar sig dessa krav och involvera kravställarna från verksamheten i vad som är viktigast just för den produkt man tittar på. Men att få upp just miljöpåverkan som ett område bland andra att beakta och ta ett aktivt beslut om i vilken utsträckning man behöver fördjupa sig inom området för just denna produkt ser vi som en stor potential för oss kravställare att få upp temat på agendan.  

Gaia Gen är en startup sprunget ur ett intraprenöriellt initiativ på Scania. De ville från början ser hur Scania kunde effektivisera klimatpåverkan i sin mjukvaruproduktion och har nu lanserat idén i en startup som erbjuder denna tjänst till andra bolag oavsett bransch 
https://www.gaiagen.eu/