Skip to content

Vad man kan lära sig av matlagning – vad står vi inför för situation och vad är det vi ska uppnå?

När man lagar mat behöver man veta vad det är man vill uppnå, vad som är viktigast och förstå situationen man står inför. På samma sätt är det med jobbet som verksamhetsanalytiker / kravhanterare. 

Sammanhanget som du är i och situationen du står inför måste påverka hur du tar dig an din uppgift. Att använda samma metoder, verktyg och angreppssätt oavsett kontext kommer ge dig, alternativt din uppdragsgivare, huvudvärk. Inget uppdrag är det andra likt och detta behöver man acceptera och anpassa sig efter. 

  • En tisdag hos en barnfamilj med 3 barn kännetecknas av kompromisser, facilitering och försök till att skapa engagemang. Fokus är att medla och skapa en gemensam "yta" att samlas runt. Dvs skapa förutsättningar för att förstå varandra, ta till sig och diskutera. 

  • En bankett för hundra personer handlar till stor del om planering och logistik. Här är intressentanalys och hantering A och O. Har man många intressenter så handlar det om att hitta en strategi för att hålla dessa involverade, intresserade och informerade. Något som kan kräva mycket tid . 

  • En ölhall där det är stojigt, rörigt och oorganiserat, men där folk har ett tydligt och gemensamt mål som de engagerat jobbar mot. Här handlar det om att visa hur man kan jobba med olika metoder och verktyg och på så sätt träffa mer rätt. Syftet är att skapa en ledstjärna som får andra att hoppa på tåget och sukta efter mer, samtidigt som man låter folk känna att de har kontroll, initiativet och inte förlorar gnistan. 

  • Take away – ska gå fort och ge ett förväntat resultat. Här handlar det om att leverera. Målet är kortsiktigt och tiden är knapp - man väljer verktyg därefter och jobbar med kundens förväntningar på vad som ska levereras.  

I alla lägen förväntas det vara gott (på en flytande skala), precis som förväntningarna på resultatet av en utredning, analys eller dylikt förväntas vara bra (nog) givet förutsättningarna som givits. 

Exempel då det kan gå fel när man gör saker utan att anpassa sig till sin kontext och givna förutsättningar: 

  • Förskola med “supermat" men där budgeten tar slut mitt under terminen – balansera ambition med resurser

  • Skolmat som får kostar så lite att man inte kan göra något vettigt av det. Målet med en skolbespisning kan inte vara att det bara finns mat tillgänglig för eleverna utan det måste vara att eleverna också faktiskt äter maten – Syfte och målgrupp är viktiga att identifiera och analysera för en ren pappersprodukt utan syfte har inget egenvärde

  • En lunchrestaurang som serverar alldeles för stora portioner för att folk ska kunna äta upp dem – Se till att beställarsida orkar ta emot den framtagna lösningen, allt annat är slöseri på resurser

Det är alltså viktigt att förstå sitt sammanhang när man jobbar med krav och verksamhetsanalys. Det kan kännas begränsande men det är en av våra viktigaste färdigheter att välja arbetsmetod och verktyg utefter de förutsättningar som ges och de mål man vill uppnå.  

Så nästa gång du börjar på ett nytt uppdrag eller projekt - tänk till vad du står inför för situation och vad man vill uppnå med att du är där. Sen väljer du metod, verktyg och tillvägagångssätt. Var flexibel. 

Ibland kan du dock bli tvungen att försöka ändra på spelreglerna och få organisationen att ändra sin inställning till vad de behöver (från hämtmat till en middag med en hemma-hos kock).