Business Intelligence

Bläddra bland bloggar från våra affärsområden

Tid til det rigtige ...

For en uge siden mødte jeg en ambitiøs og reflekterende leder i en mellemstor dansk servicevirksomhed. Han stillede mig det helt fundamentale spørgsmål ”Hvordan sikrer jeg at mine medarbejdere fokuserer på det rigtige og ikke kun gør det rigtige rigtigt?”. Spørgsmålet synes simpelt og så alligevel oplever jeg dagligt, i min gang rundt i danske virksomheder, at tiden bliver brugt på ikke værdiskabende aktiviteter.
 
0 Svar Läs mer

Tableau eller PowerBI för självbetjänad BI

Analys av ledarna PowerBI och Tableau i Gartners Magic Quadrant for Business Intelligence and Analytics Platforms 2017.

0 Svar Läs mer

SQL Server Master Data Services 2016 – Scriptosaurus Rex

Jag lovade i mitt förra inlägg om SQL Server MDS att jag skulle komma med exempel och script för att hanteringen av MDS skulle bli lika agil och deploybar som all annan kod. I dagens avsnitt så visar jag hur vi skapar ett T-SQLscript för en Entitet. Scriptet som skapas är det som vi deployar sedan. Vi har alltså en källa (MDS-UTV) som vi vill deploya till en destination (MDS-TEST/PROD).
I detta exempel så förutsätter jag att MDS-modellen redan är skapad i destinationen.
Då så, dags att kavla upp ärmarna och dyka ner i T-SQL:

-- Kör detta script på (källan)
-- Genererar T-SQL för MDS Entitet på en miljö som skall deployas till en annan
-- Modellen finns på bägge miljöerna, här deployar vi endast en specifik Entitet med tillhörande SubscriptionView

0 Svar Läs mer

SQL Server Master Data Services 2016 - agil, automatiserad och deploybar?

är en plattform för att hantera organisationens masterdata, men frågan jag ställer mig är om man kan infoga MDS i sin agila och automatiserade BI-miljö?

0 Svar Läs mer

Matematisk modellering förbättrar Styr & Ställ

Göteborgs cykeldelningssystem, Styr & Ställ, är både välanvänt och omtyckt med fler än 2 miljoner uthyrningar totalt. Dock finns det en hel del brister. Dels innebär den stora mängden uthyrningar att det också krävs en stor insats för att förflytta använda cyklar från de mest populära målen till de mest populära startpunkterna. Detta görs idag genom att med små lastbilar köra runt för att flytta cyklarna från ena sidan av staden till den andra. Min kollega, Fredrik, skrev för ett tag sedan ett ingående inlägg om just omfördelningen och att den faktiskt innebär att det är klart mer miljövänligt att ta spårvagnen än cykeln, om man tar hänsyn till koldioxidutsläppen från lastbilarna som flyttar cyklarna, intressant!

0 Svar Läs mer

Whitepaper: Bimodal Business Intelligence - Innovation utan att tappa kontrollen

Digitaliseringen har gjort data till vår tids naturresurs som organisationer behöver kunna omvandla till insikter och affärsvärde för att överleva i en allt hårdare konkurrens. Det ställer enorma krav på organisationers Business Intelligence (datadrivet beslutsstöd) att leverera nya lösningar för att skapa ökat affärsvärde. Det finns också en inneboende konflikt i att å ena sidan konsekvent leverera pålitliga rapporter och analyser på ett effektivt sätt, samtidigt som exempelvis nya externa datakällor integreras och radikalt nya lösningar ska experimenteras fram. Innovation är svårt att genomföra utan att kompromissa med pålitlighet och säkerhet i existerande BI-landskap.

0 Svar Läs mer

Hur data science kan rädda miljön

Har du lagt märke till lastbilarna som kör runt cyklar för Styr & Ställ i Göteborg? De ser till att det finns cyklar där vi behöver dem och lediga platser dit vi vill cykla. Utan lastbilarna skulle cyklarna snart sluta rulla. Du trodde kanske att Styr & Ställ var miljövänligt? Göteborgs Stad lyfter gärna fram cykeluthyrningen som "ett sätt att hjälpa till att skydda miljön och minska utsläppen av växthusgaser". Men är det verkligen så? I detta inlägg dyker vi än djupare i avancerad analys och visar hur data science kan användas för att granska omfördelningen av cyklar. Hur mycket omfördelning görs idag och hur går det till? Vilka utsläpp genererar detta? Kan man göra omfördelningen smartare eller finns det alternativ? Detta sista inlägg rundar av vår serie där vi visar hur data science och avancerad analys kan förbättra din verksamhet – i praktiken.

0 Svar Läs mer

Styr och ställ stationen på rätt plats

Nu ska vi se hur data science ser ut på djupet och kan hjälpa till att bygga en smart stad. Vi tar steget vidare från förra inläggets översiktliga analys och visar hur en geografisk analys av cykelstationerna i Styr & Ställ i Göteborg kan se ut. Detta inlägg är en del av vår serie om data science i praktiken. Läs gärna först inledningen och tillgänglighetsanalysen vilka ger perspektiv och visar var data kommer från.

0 Svar Läs mer

Hur tillgängligt är Styr & Ställ?

För att visa hur en data scientist kan arbeta och vad avancerad analys är i praktiken tittar vi i denna serie närmare på Göteborgs cykeluthyrning Styr & Ställ. Avancerad analys kan ibland upplevas som väldigt komplext arbete med data. Uppgiften för en data scientist är därför inte bara teknisk problemlösning utan även att göra nyttan tydlig och enkel att förstå. Därtill är "science" viktigt för att resultatet ska bli trovärdigt och spårbart (bra forskning kan repeteras för att bekräftas).

0 Svar Läs mer

Data Science i praktiken

Efter inlägget The Data Scientist har många frågat efter mer detaljer, hur gör man i praktiken? Vi vill passa på att dela ett belysande exempel på advanced analytics i en serie inlägg.

0 Svar Läs mer

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Sortera inläggen

Senaste
Mest populära

Ämnen

Visa alla