Skip to content

Agila principer för alla

Jag hade i fredags möjligheten att tala på ett frukostseminarium som Require ordnade. Jag berättade om utmaningarna jag stött på från att ha arbetet i såväl förstudiefas som i förvaltning och i skilda branscher såsom läkemedel, telecom, bank och offentlig förvaltning. Utmaningarna har genomgående handlat om kommunikation och samarbete. Min tes är att receptet på att överkomma de allra flesta av dessa utmaningar är att vara agil.

Det agila tankarna är applicerbara på alla typer av projekt och förvaltningar, oavsett bransch eller produkt och är absolut inte något som endast är vigt åt IT branschen. Att vara agil är ju en inställning till hur man samarbetar, levererar, ser på förändring, minimerar onödigt arbete och hur man under projektets gång förbättrar såväl produkten som teamets arbete.

Om du vill börja införa de agila principerna i din verksamhet kan vara en idé att göra det stegvis. Börja där de allra största vinsterna kan göras, där det i nuläget gör som ondast och/eller plocka de lågt hängande frukterna först för att då, förhoppningsvis, få med sig andra att se nyttan av det nya tankesättet.

I många fall finns mycket att vinna bara genom att tänka igenom nedanstående punkter och fundera på om förbättringar skulle kunna göras.

  • Är projektmål och användningsmål kristallklara för alla?
  • Hur sker samarbetet mellan verksamhet och leveransteam?
  • Är det verkligen riktigt samarbete dem emellan?
  • Förstår alla i teamet verkligen verksamheten?
  • Vet alla vad som ska levereras och anledningen bakom eller sker endast överlämning av dokument?
  • Hur sker samsyn mellan olika discipliner, arkitekt, krav, test och utveckling, inom leveransteamet?
  • Är vi verkligen agila eller skriver vi bara user stories och jobbar med SCRUM?

Jag är övertygad om att fler företag, med enkla metoder skulle lyckas avsevärt bättre i de allra flesta projekt genom att applicera de agila principerna.

/Lilian Thomander Ydehed, Require AB