Skip to content

Lätt att leka, svårt på riktigt

Alla har vi varit där. På konferenser och på kurser, på teambuildingaktiviteter och kick-off. Nu ska vi äntligen få lära oss en ny och användbar metod från branschens just nu klarast lysande stjärna. Inte nog med det, vi ska ha kul på kuppen!

Men, hur bra är den enskilda metoden egentligen? Är den rentav skadlig!?

Tanken att under lekfulla och förenklade former få leka scrum, praktisera coachingtekniker, ge feedback eller skriva user stories kan kännas lockande. En energisk och karismatisk predikant kan få precis vem som helst att vilja hoppa på tåget. En metod löser allt!

Det är enkelt att vaggas in i tron att den tillrättalagda leken bevisar den enskilda metodens förträfflighet. Sanningen är snarare att förenklingarna som gjorts för att göra leken möjlig är alltför verklighetsfrånkopplade. Istället handlar det om förmågan att använda sitt sunda förnuft. Att ensidigt förespråka endast en metods förträfflighet trumfas i verkligheten alltid av ett pragmatiskt förhållningssätt.

Varför? För att ett pragmatiskt förhållningssätt förhåller sig till målet, inte till metoden.

/Staffan Melin, Knowit Require