Skip to content

Agil Kravanalytiker

Många företag ska eller har redan gått över från vattenfall till agil utveckling och försöker ändra kravanalytikerrollen i deras organisation och anpassa den till agil utveckling. En hel del diskussioner pågår för att bli av med kravanalytikersrollen eller göra rollen mer agil. Men vad är en agil kravanalytiker och bör vi avstå från att ha kravanalytiker i våra organisationer?

Som kravanalytiker har jag tänkt på detta en hel del och kan inte se hur agilt och kravanalytiker inte kan existera samtidigt. Organisationsförbättringar innebär inte alltid användning av ny plattform eller teknik. Projekten kan variera mellan affärsprocessförbättring, implementering av en ny programvara eller andra typer av ändringar i vilka fall kravanalytikerrollen är kritisk.

Dessutom i ett perfekt agile-scrum projekt skulle alla i teamet sitta tillsammans med användarna och dela uppgifter och kompetens och alla skulle ha en typ av generalistroll. Men är det verkligen hur saker och ting fungerar i verkligheten? Skulle en utvecklare vilja ge upp sin kärnkompetens och en stor del av sin tid för att sitta med användare och samla krav och göra det med den kvalitet som krävs? Är det av intresse för verksamheten att ta användare från sina vanliga jobb och kräva att de sitter i projektgruppen under en stor del av arbetstiden? Jag är inte så säker på det.

Däremot håller jag med om att en kravanalytiker måste vara beredd att ändra sitt sätt att jobba och blir mera agil och det kan betyda att man måste avstå från att vara den enda personen som är mellan utvecklare och användare och uppmuntra ett nära samarbete mellan teamet och användare. Det kan också innebära att man samlar krav på en annan detaljnivå än vad man har varit van vid och inte jobba så mycket i förväg. En agil kravanalytiker ska också vara beredd att ta emot nya uppgifter och bredda sitt kompetensområde.

Många organisationer och institutioner arbetar på att förändra sättet många traditionella roller fungerar inklusive kravanalytikerrollen men det betyder inte att rollen kommer att försvinna. Med agil utveckling blir det också en hel del möjligheter för kravare att utvecklas och de kan välja att bli produktägare, bli en del av Scrumteamet genom att bidra med sin kompetens eller fortsätta kravarbetet genom att komplettera och stödja produktägarrollen.

/Feyza Chatti, Require AB