Insight

Fler inlägg

Säkerhetsskydd

Knowit utbildar stadsnäten i säkerhetsskydd

Stadsnäten representerar 50% av Sveriges fiberinfrastruktur och är en viktig kugge för att vårt samhälle ska fungera. Genom ett samarbete med Stadsnätsföreningen utbildar Knowit stadsnät från hela landet i säkerhetsskydd så att de inte bara ska kunna svara upp mot den nya säkerhetsskyddslagen utan framför allt göra Sverige robustare och tryggare.


Prenumerera på vårt nyhetsbrev