Skip to content

Vi utbildar i digital HR på BG Institute

 

Flera av våra kollegor anlitas som utbildare av externa kursarrangörer, något vi uppmuntrar och ser som en bra källa till insikter även för oss själva. Inom digitalisering för HR är Henrik Ladström en av Sveriges mest namnkunniga föreläsare.

På BG Institute håller Henrik kursen Digitalisering för HR – vad du behöver veta för att framtidssäkra din HR-avdelning. Här får du lära dig mer om hur HR-personal tack vare digitalisering kan framtidssäkra sitt arbete och göra jobbet enklare, mer effektivt och roligare.

Fokus kommer bland annat att ligga vid beteendeförändring – hur HR kan öka organisationens digitala mognad och förankra digitaliseringen samt öka medvetenheten bland medarbetarna. Och så den stora frågan - hur kan HR med hjälp av digitaliseringen bidra med ökat värde till organisationen?

  • HR:s roll för en lyckad digitalisering av organisationen
  • Beståndsdelarna i digital HR och hur du skapar ett digitalt ekosystem för medarbetarna
  • Digital beteendeförändring – hur du får med dig medarbetarna i processen

 

Psst ... videon må vara från förra året, men kursen är alltid uppdaterad med det senaste :)