Skip to content

Varför ska man göra en webbplats tillgänglig?

Tillgänglighet på webben innebär att skapa förutsättningar för att någon med en funktionsnedsättning ska kunna ta till sig, förstå och använda information på en webbplats, tjänst eller app. Exempel på funktionsnedsättningar som kan påverka användningen är synnedsättningar, lässvårigheter, neurologiska funktionsnedsättningar eller rörelesesvårigheter.

Ofta behöver man argumentera om varför man behöver utveckla och designa för människor med funktionsnedsättningar. Man får höra motargument som ”det är inte vår målgrupp”, ”vi har inte sådana krav” eller ”det är för dyrt”. Så jag tänkte försöka räkna upp några argument man kan använda för att kunna jobba mer med tillgänglighet i sin organisation eller för kunder:

  1. Först och främst är det moraliskt rätta att göra, bland annat eftersom Sverige har anslutit sig till FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
  1. Funktionsnedsättning != funktionshinder. En viktig distinktion är att en funktionsnedsättning inte alltid behöver innebära ett funktionshinder. Ett funktionshinder är den begränsning någon får på grund av en funktionsnedsättning i relation till sin omgivning. Om vi kan skapa bättre förutsättningar för personer med funktionsnedsättningar kan vi minska denna begränsning.Handisam gjorde en rad bra filmer som visar på hur kontextuellt en funktionsnedsättning kan vara. Se och begrunda!

[embed]https://youtu.be/s0XEzuVq8ts[/embed]

  1. Att inte jobba med tillgängligheten av en webbplats är också en missad chans för ökad användning av webbplatsen. Eftersom ungefär var femte människa har något slags funktionsnedsättning, så är det möjligt att gå miste om en stor mängd besökare. Det finns mycket som visar på att ökad tillgänglighet, så klart, ger en total ökad användning av webbplatsen. Om fler kan nå och använda webbplatsen ger detta ökad chans till fler köp eller minskad kostnad för supportärenden.
  1. Eftersom en tillgänglig webbplats är bättre strukturerad, mobilanpassad, enligt standard och har flera sökbara element så ger detta också bättre SEO.
  1. Sen Januari 2015 så finns det en specifik diskrimineringsform för bristande tillgänglighet. Om man som företag verkar inom områden där det finns ett förbud mot diskriminera skall man vidta åtgärder för att skapa en tillgänglig webbplats.
  1. Eftersom en tillgänglig webbplatsen är byggd enligt standard så blir den lättare att underhålla och kommer därför kosta mindre i längden.
  1. Eftersom mycket av det som skapar bra tillgänglighet också skapar bättre användbarhet, blir det bättre för alla besökare - oberoende om man har ett funktionsnedsättning eller inte. Man får helt enkel en mer användbar webbplats. Precis som många produkter (till exempel fjärrkontrollen) som har börjat som hjälpmedel, men nu används oberoende om man har funktionsnedsättning eller inte, så finns det inga nackdelar att göra en webbplats mer tillgänglig. Det hjälper alla.

Vilka argument använder ni i ert arbete och vilka argument har jag missat?