Skip to content

Varberg Energi ökar sin digitala mognad

Jag var i Varberg och träffade Björn Sjöström, Varberg Energis VD, och affärsutvecklare Cecilia Thorsson för att höra mer om vart de befinner sig i sin digitala mognad. Björn konstaterar att energibranschen nu tar steget att skapa olika typer av digitala plattformar, med fokus på att möta både kunden och sin personal på ett mer modernt sätt.

Digitaliseringsgraden skiljer sig mellan olika branscher och där ligger energibranschen efter på vissa plan. Därav kommer mer eller mindre alla inom branschen behöva göra liknande resor, om de inte redan gjort det.

– Många energibolag är idag sökande, det finns en ödmjukhet i att hitta rätt digitala arbetsformer och inte minst affärsmodeller, logik och partners, berättar Björn.

Utmaningen som Varberg Energi står inför är att de nu tar ett stort steg framåt, de väljer att gå ifrån att vara väldigt odigitala till att ta ett helhetsomtag och driver tre parallella digitala verksamhetsutvecklande projekt samtidigt.

Charlotte Stålnacke, verksamhetsutvecklare på Knowit Insight och delaktig i samtliga projekt, berättar att hon slås av organisationens interna förankring.

– Drivkraften är verksamhetens behov av att kunna arbeta annorlunda. Det har gjorts ett gediget förarbete och det är ett positivt arbetsklimat i organisationen trots att många förändringar nu ska ske. Det förekommer absolut reaktioner, men de är ändå ganska milda. Det finns en stor trygghet med backning från ledningen – en enad front, som stöttar och pratar om lagarbete, och det är enligt mig en avgörande framgångsfaktor.

Tre projekt för en ökad digital mognad
De tre projekt som Varberg nu rullar ut parallellt är:

  • Ärendehanteringen där scopet är att strukturera och automatisera processer för kundärenden som på sikt kan följas direkt på kundens ”Mina sidor”. Kunder kommer nu få rätt information, i rätt tid och helt anpassat efter kundens behov. Vi arbetar här intensivt mot en alltmer positiv upplevelse för kunden, där vi förekommer och underlättar genom automatisering. Kunden får inte längre all information på en gång, eller när de ringer in, utan får istället del av anpassad information beroende på vart i processen man befinner sig. Automatiseringarna kommer också att innebära tidsbesparingar för personal som kan lägga mer tid på annat, såsom att nyttja denna nya verktygslåda bättre över tid. Det blir ett konstant lärande för att möta våra kunder tillsammans. Vi förväntar oss ett lyft för arbetsmiljön, med minskad frustration och mer likriktade processer. Enbart automatiseringen av fiberanslutningsprocessen beräknas spara 425 arbetsdagar i verksamheten årligen, tid som våra medarbetare kan lägga på proaktivt arbete istället för administration. Samtidigt tillkommer en del moment som inte funnits tidigare och även behov av att lära nytt.

  • Implementera en ny samarbetsplattform genom Office 365 i hela organisationen och därigenom få en digital arbetsplats. Det gamla intranätet ersätts med ett helt nytt och nya möjligheter skapas successivt i och med implementationen av den nya samarbetsplattformen. Det här är det projekt som initialt påverkar medarbetarna allra mest – här lämnas ingen utanför, alla ska med och lösningen håller just nu på att rullas ut.

  • BI-projekt som ökar tillgänglighet av data. Detta projekt är drivet av att kunna följa upp affärer och produkter på ett tidseffektivt sätt. Vi standardiserar vad vi tittar på så att alla får ett tränat öga att följa upp nyckeltal och trender. BI-projektet har dragit fördel av att en kombination av kompetenser varit delaktiga, såväl BI-konsulter som affärsnära verksamhetsutvecklare. Önskemålen har varit många och krävt såväl justeringar i hantering av befintlig data och förändrade arbetssätt som framtagande av en enkel och visuell uppföljning med data samlat på ett och samma ställe.

När vi på Knowit kom in i leveransen av dessa tre digitala verksamhetsutvecklingsprojekt hade Varberg Energi en tydlig idé om vad de ville åstadkomma, arbetet var väl förankrat inom bolaget och ledningen stod enad. Varberg Energi är stolta över att de har tagit de här stegen och organisationen som helhet har fått en ökad förståelse för att det är så här de vill jobba.

Vi på Knowit Insight, tillsammans med Knowit Solutions, är stolta över att vi får vara med på Varberg Energis resa för en ökad digital mognad. Det är tydligt att de arbetar för att vara en attraktiv arbetsgivare, där de nu tagit flera viktiga steg framåt.