Skip to content

Offentlig sektor, mät er digitala mognad

Din organisation har nämligen inte något val om ni ska vara relevanta i framtiden. Och det vi ser i praktiken är att en mognadsmätning av en organisation sätter fart på den digitala transformationsresan som alla behöver göra.

Digitaliseringskommissionen skrev redan 2016: ”Digitaliseringen innebär en så pass genomgripande och omvälvande förändring att man måste prata om en transformation av samhället – en helt ny epok – en övergång från det industriella till det digitala samhället. En transformering innebär något mer än utveckling. Det innebär att det som varit fasta hållpunkter, de delar som utgör en helhet, radikalt förändras till något helt nytt.” I klarspråk, ingen kommer att kunna möta morgondagens utmaningar med gårdagens lösningar.

Digitaliseringen är här för att stanna. Att mäta din organisations digitala mognad är en viktig ingrediens i ditt digitaliseringsarbete och kommer skapa bättre förutsättningar för dig att realisera nytta – på riktigt.

Att offentlig sektor haft nog av att mäta för mätandets skull är ett påstående som nog många instämmer i. Men rätt genomförda mätningar kommer att ge dig och din organisation ett värdefullt underlag för att visualisera, konkretisera och prioritera i digitaliseringsarbetet.

Mätning av organisationers digitala mognad har florerat ett tag nu. Digital mognad i offentlig sektor (Dimios), som Swedish Center for Digital Innovation tagit fram, har starkt bidragit till att göra mätning av digital mognad mer angelägen och användbar för offentlig sektor. Tack vare mätningen kan du jämföra dig med andra offentliga aktörer och du får möjlighet att dra lärdom av andra som kommit längre inom områden där din organisation presterar svagare. Flera mognadsmodeller innehåller goda exempel från olika delar av offentlig sektor. Det ger dig även en tydlig indikation på din organisations digitaliseringsarbete, dess starka och svaga sidor och vad som är viktigt att satsa på framöver.

Offentlig sektor och välfärden står inför stora utmaningar det kommande decenniet. En minskande skattebas och ökande behov gör de ekonomiska ramarna snävare. Dessutom råder kompetensbrist inom många områden, så även när ekonomiska resurser finns kommer det att vara en utmaning att möta upp med tillgängliga resurser med rätt kompetens. Offentlig sektor kommer att påbörja en djupgående transformation under de kommande åren och under den resan kommer digitala lösningar att bli helt avgörande.

Mätning och uppföljning av digital mognad kommer vara ett centralt verktyg för att hjälpa din organisation att fatta rätt strategiska beslut och för att stämma av den pågående utvecklingen. Annorlunda uttryckt så får du styrsignaler avseende hur din organisation behöver utvecklas under kommande årtionde för att klara dagens och morgondagens utmaningar samt möta omvärldens och medborgarnas krav. En digital mognadsmätning är ett nödvändigt sätt att orientera sig för att hålla din organisation relevant även i framtiden.

Om du vill veta mer om vilka digitala mognadsmodeller som finns tillgängliga på marknaden är du välkommen att kontakta oss. Kanske har din organisation redan genomfört en mätning och undrar hur nästa steg ska se ut? Vi hjälper dig gärna med rådgivning på såväl strategisk som operativ nivå.