Skip to content

Välkommen till oss Anders Söderberg!

Vårt senaste tillskott heter Anders Söderberg och är vår mest nordliga medarbetare. Anders har länge varit en profil inom HRIT och vi vill hälsa honom varmt välkommen till oss! Vi tog oss en pratstund.

Anteckning 2020-03-27 105608

Hej Anders! Vi har ju råkats vid olika tillfällen - kul att du nu är en del av vårt team! Berätta, hur kom det sig att du kom in på HR och IT?

Jag har en bakgrund som pedagog och jobbade som lärare i ungefär 10 år i Skåne där jag har mina rötter. Efter att ha fått en blind elev i klassen blev jag mycket intresserad av hans datorhjälpmedel och tillgänglighetsfrågor och valde att vidareutbilda mig till specialpedagog i Stockholm, för att sedan börja jobba på Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM. Därefter kom jag att arbeta på Distansutbildningsmyndigheten i Härnösand i tre år där jag var med och utvecklade ett LMS. Det i sin tur ledde till att jag av en slump fick en förfrågan från Försäkringskassans IT-avdelning som bestämt sig för att bygga upp en UX-avdelning. Jag fick förtroendet att etablera och var avdelningschef för den verksamheten i ungefär 4 år. Efter det blev det Försäkringskassan, där jag ansvarade jag för upphandling av flera LMS och HR-system, från verksamhetsbehov till effektuppföljning. Och ja, på den vägen är det.

Vad intressanta med din bakgrund inom specialpedagogik - på vilket sätt tror du att det hjälper dig i ditt arbete idag?

Inom pedagogik generellt, men kanske specialpedagogik specifikt, handlar mycket om människan och behoven, och att hitta lösningar som gör vardagen lättare eller kanske rent av möjlig att leva på ett likvärdigt sätt. Att ha en pedagogisk bakgrund underlättar såklart i olika utbildningssammanhang med bidrar också till ett synsätt där individens behov hamnar i centrum. Att vara lite bevandrad i UX-design och användarcentrerad utveckling är till stor nytta t ex i en förstudie där man behöver fånga både användarnas och verksamhetens behov.

Och det där är ju något som blir allt viktigare när fokus ökar på den digitala medarbetarupplevelsen. Det finns många utmaningar när man jobbar med systeminföranden för HR – vilka tycker du är viktigast för kunden att ha i åtanke?

En viktig erfarenhet för min del är att ett systeminförande måste gå hand i hand med ett förändringsarbete. Att bara införa ett system räcker inte. Det krävs nästan alltid mer genomgripande förändringar av beteenden och processer. För att lyckas med detta krävs en tydlig och samstämmig målbild hos HR och högsta ledningen. Det gäller att alla delar visionen, drar åt samma håll och ser vinsterna. HR behöver också generellt bli bättre på att bygga business-case och visa på förväntade effekter och ROI. HR analytics är sannolikt en viktig del i att flytta fram positionerna för HR, få ledningen att lyssna och att vinna gehör för att HR i många fall kan bidra till affären mycket mer än idag.

Du har din bas i Sundsvall och är en van distans- och hemifrånjobbare – har du några tips & tricks för att trivas och vara effektiv på samma gång?

Det jag omedelbart tänker på är praktiska saker som

  • Ljud - bra mikrofon eller headset
  • Ljus - aldrig ett fönster bakom ryggen som ger motljus och gör ansiktet mörkt
  • Miljö - lugn och ro så långt möjligt
  • Disciplin - att stänga av mikrofonen när man själv inte pratar
  • God struktur - särskilt för den som leder ett möte eller en utbildning på distans, det vill säga att tänka igen, skapa material, kommunicera eventuella förberedelser, samla in frågor med mera
  • Planering - som att tänka igenom hela mötet, eventuella fallgropar, åtkomst, begränsningar hos deltagarna med mera.
  • Framförhållning - testa gärna och se till att du ha koll på allt som du själv kan förutse och påverka före mötet

Tack för tipsen! Bra att ha med sig när vi jobbar allt mer digitalt på distans. Till sist - om du fick önska vilket uppdrag som helst, vad blir det då?

Gärna en kund med hög mognad och motivation för att driva frågor kring digital HR och där ledningen engagerar sig och ger sitt fulla stöd och delar målbild med HR och övriga. Gärna gå in i ett team där vi blir några stycken som kompletterar varann i uppdraget.

Härligt! Det är det vi siktar på då, och ligger helt i linje med vår vision. Du kommer passa in bra låter det som. Nu kör vi Anders!