Skip to content

Vad är det som gör Tableau maestro spännande?

Eftersom Knowit är Tableau partner, har certifierade Tableau utbildare och certifierade Tableau utvecklare har vi tidigt fått möjlighet att testa det senaste alstret Maestro inom självbetjänad analys från Tableau. Då vi även är Alteryx partner och arbetar med Microsoft PowerBI så känner vi till konceptet och ser tydligt vad Tableau inspirerats av. Skillnaden med Maestro är att den känns Tableau och man känner så väl igen sig från Tableaus lättanvända användargränssnitt.

Med Maestro erbjuder således Tableau dataförberedelser. I dessa dataförberedelser kan man koppla ihop data, filtrera data, göra beräkningar, aggregera data och skapa nya datamodeller. Att få struktur på sin data underlättar för alla som vill göra egna analyser. Tanken med maestro är att alla skall kunna förbereda sin data för analys.

Själv använder jag Tableau för att följa upp och utveckla min prognos, budget och förutse avvikelser. För att göra detta använder jag SQLServer databaser, webbdata, egna excel dokument, planeringsverktyg och PDF dokument som källor. Den data jag får från de olika källorna behöver tvättas, redigeras, pivoteras, kopplas ihop korrekt och struktureras innan jag kan göra de analyser som krävs för min rapportering och analys. Detta förenklas nu med maestro.

I Maestro kopplar man precis som i Tableau först upp sig mot databaserna, webben eller till filerna som skall användas för dataförberedelser.

 

1anslut

Sedan filtreras datakällan. Jag väljer även ut vilka kolumner jag vill ta med till analysen och till dataflödet.

 

2source

Därefter bestämmer jag hur jag vill fortsätta flödet. Jag kan lägga till ett filter eller en sammankoppling av tabeller med joins.

Maestro ger dig värdefull info om dina left, right och full join det vill säga hur joinen slår mot dataset. Här får man en bra överblick över vad som kopplats samman och vad som inte hänger ihop lite som det man ser i Qlik.

 

3join

Efter varje steg kan man välja om man vill aggregera datat till en ny nivå eller skicka det färdiga datasetet vidare till servern eller till Tableau.

 

4steg

Något som är väldigt bra är Pivot och Aggregeringsfunktionaliteten som tillkommit då många Excelark har data i kolumner istället för på rader och olika datakällor har olika upplösning.

 

5filter

Jag kan också enkelt lägga till filter, beräknade fält som ett eget objekt i flödet.

6output

När jag har byggt ihop min data på det sätt som önskas kan jag köra igenom laddningen i som ett flöde. Detta flöde kan jag också schemalägga på servern.

 
7flow

Med maestro blir datamodellen i Tableau väldigt enkel och lättanvänd då regelverket är avstämt och icke intressanta kolumner borttagna.

 

9tableau

Jag har sett så många exempel där man kopplar ihop sin data på ett onödigt komplicerat sätt. Med maestro slipper man den problematiken. Vill man forsätta att koppla ihop data för en viss analys kan man även fortsättningsvis göra detta i Tableau eller i arbetsbladet med datablending. Så friheten består i Tableau men förberedelser av datakällorna i maestro gör även det arbetet enklare.

Som analytiker ser jag därför direkt en stor nytta med maestro.

Nedan kan du se några av de saker du också kan göra i verktyget:

 

 • Data Interpreter for Excel
 • Connect to TDE (Tableau Data Extract)
 • Output to CSV
 • Pivot columns to rows
 • Wildcard Union (union multiple text files based on a folder or pattern)
 • New fuzzy clustering algorithm based on “Common Characters”
 • Rename Steps in the flow
 • Improved performance and stability (fixed the issue with Hyper crashing on launch)
 • Connect: Text files, Excel files, TDE (Tableau Data Extract) and major relational databases
 • Combine: Join, Union, Wildcard Union (union multiple files based on a folder or pattern)
 • Reshape: Aggregate, Filter data rows or fields, Pivot columns to rows
 • Clean: Calculations, change data type, split, auto-date parse, rename fields, group and replace values, and fuzzy clustering.
 • Output: Output to TDE, Hyper or CSV and Open in Tableau

Vill du också testa det så besök nedan.

Get started right away by logging back into our Pre-Release site: https://prerelease.tableau.com.

 Eller kontakta mig!
hakan.alsen@knowit.se