Skip to content

BI Tools Battle del två: Vad är det som är nytt?

I min tidigare bloggpost beskrivs bakgrunden till vårt BI Tools Battle. I denna post försöker jag förtydliga vad som är nytt!

Historiskt har vi inom BI arbetat med integration, datalager, kuber och rapportering. Detta har byggts med metoder och arkitektur som skapar ett Enterprise Datawarehouse med en sanning. Datakvalitet har värderats så högt att enbart IT kan bygga ETL och skapa ett datalager samt korrekta rapporter! Detta är dock komplicerat och tar tid.

Sista åren har det också blivit en hype kring Big Data och IOT. Big Data och IOT kräver nya angreppsätt och nya modeller som ställer nya krav på IT. Detta tar också kraft från IT.

För att leverera BI snabbare och mer personifierad måste man låta användarna göra vissa delar själva. Detta kan göras genom självbetjäning. Detta har blivit möjligt genom att BI-datat kan läsas upp i internminnet vilket inte kräver så mycket databasadministration.

För att användarna skall kunna göra mycket själva krävs dock enkla programstöd där man förstår och får tillgång till dataflöden. Man måste också få sitt data rätt förberett så man enkelt själv kan bygga visualiseringar.

Så för att arbeta mer självbetjänat måste verktygsleverantörerna hjälpa användarna att  själva bygga sin analys.

Många nya verktyg har tillkommit innehållande självbetjänad dataförberedelse såsom Blending, Datawrangling och Data preparation. Verktyg med Machine Learning, eller exempelvis IBM Watson hjälper till med automatiserad analys. Dessa skapar förutsättningar för att kunna göra rätt analys.

Andra verktyg genomför automatisk ETL mot mina datakällor. Andra har infört självbetjänad ETL exempelvis Excel PowerQuery.

Några har tagit detta vidare med rena verktyg för dataförberedelser. Behovet av bättre dataförberedelse har även sin grund i att Big Data skall hantera både strukturerad och ostrukturerad data. Vi har behov av att få vårt komplexa data rätt formaterat.

På Knowit använder vi exempelvis Alteryx för att få till detta. Alteryx hjälper Qlik och Tableau med att förbereda datan. De kan exempelvis utifrån ett marknadsperspektiv föreslå var man skall placera sina butiker eller omvandla kartdata till rätt format. Det vill säga de kan använda avancerad analys med appar kopplade mot det data du har kommit över. Apparna kan du göra själv eller så kan du använda någon annans.

http://www.alteryx.com/sites/default/files/resources/files/alteryx-analytics-gallery-ds.pdf

Nästa nyhet är att verktygen har utvecklat visualiseringsmöjligheterna.

Nu går det att göra snygga paretodiagram, flowchart, ganttscheman, waterfall eller infographics själv. Detta gör att man har större möjligheter och friheter att presentera data snyggt på rätt sätt.

Möjligheten att enkelt genomföra avancerad analys själv har också ökat markant. Här talas det om 1000 nya produkter på väg in.

Många leverantörer har även lanserat gratislösningar för självbetjänad BI vilket gör att nästan alla kan börja bygga själva.

Det innebär också att man kan kommunicera sin information på ett mer personligt och enklare sätt.

Så nu kan superanvänarna(superusers) bli superhjältar(superheroes).

Vill du veta mer om denna förändring så anmäl dig till: http://www.knowit.se/Event/Goteborg/BI-tools-battle/

eller kontakta hakan.alsen@knowit.se