Skip to content

Utmaningar lockar Rättsmedicinalverket

Rättspsykiatri, rättsmedicin, rättskemi och rättsgenetik. Här finns expertisen på Rättsmedicinalverket. De hjälper polis, åklagare och domstolar med utredningar och analyser. Myndigheten är en viktig länk och viktig aktör i rättskedjan och utsågs i år till en av Sveriges mest spännande arbetsgivare i offentlig sektor. Nu vill de bygga en ny webbplats och gör det tillsammans med Knowit.

Modernare och ökad synlighet

Åsa Brandt– Vi vill att vår webb ska spegla en modern myndighet, med professionella medarbetare. Myndigheten har som vision att vara en stabil, välkänd och förtroendegivande aktör i rättskedjan. Och det ska också vår webb kommunicera, säger Åsa Brandt, digital kommunikatör och projektledare.

– Vi vill bli mer synliga och berätta för fler vilka vi är. Hela verksamheten vilar på att vi har duktiga medarbetare, och vi vill alltid rekrytera fler stjärnor. Vi vill med en ny webbplats främst ge ännu bättre service till våra uppdragsgivare så som polis, åklagare och domstolar, men även till  allmänheten, media och andra intressenter.

– Att vi bygger en ny webbplats är också viktigt internt. Det kommer öka stoltheten och utåt visa att vi är en modern myndighet med högt förtroende.

Från print till digitalt

– På kommunikationsfunktion planerar vi för ett ökat digitalt fokus. Vi ska vara del av den ökade digitaliseringen i samhället, och vara tillgängliga där våra målgrupper finns. Historiskt har vi jobbat mest med print, men övergår nu allt mer i digitala kanaler. 2016 tog vi första steget, med närvaro på LinkedIn. Nu webben och sen också andra sociala kanaler. Det är ett roligt läge, fortsätter Åsa.

Utmana med spetskompetens

– Vi letar efter ett bollplank inom digital kommunikation. Att Knowit kan hjälpa oss att driva våra projekt framåt genom er spetskompetens. Vi efterfrågar en proaktiv partner och vill väldigt gärna att ni utmanar oss i det kommande samarbetet.