Skip to content

Tre övningar för rätt innehåll

Vad får du om du lägger ihop åtta engagerade medarbetare från Rättsmedicinalverket, fyra intensiva workshoptimmar, en ansenlig mängd kaffe och tre fokuserade innehållsövningar? Jo, ett gott underlag för att börja fundera kring koncept och innehållsprioritering för Rättsmedicinalverkets nya webbplats.

Vad vill din besökare göra?

Innehållet på en webbplats får aldrig bli ett självändamål. Istället för att tänka "På den här sidan/sektionen ska vi publicera information om..." behöver du vända tanken till det här: "Med hjälp av den här sidan/sektionen ska besökaren kunna...". Med andra ord är det viktigt att vända blicken utåt, inte inåt. Vem är det egentligen som kommer till din webbplats och vad vill de göra?

Med hjälp av effektkartan, där målgrupperna och deras behov är tydligt visualiserade och prioriterade, och innehållskartläggning blir arbetet mer fokuserat. Det blir inte nödvändigtvis enklare – hjärncellerna måste fortfarande jobba och göra hundra frivolter – men det blir garanterat mer målinriktat när du vet vad som behöver prioriteras.

workshop-innehall-1

Tre innehållsövningar – ett mål

Dagen inleddes med en User journey-övning som handlar om besökarens resa in på en specifik sida eller sektion på webbplatsen, och sedan vidare. Kort sammanfattat ligger fokus på besökarens behov kontra verksamhetens mål. Här gäller det att sammanfoga dessa två så att innehållet möter bådas behov. Väldigt effektivt för att prioritera (eller prioritera bort) innehåll!

I den andra övningen utvärderades befintligt innehåll på webbplatsen utifrån information, tonalitet och tydlighet. Den sista övningen handlade om navigationsdesign, där varje grupp fick träda in i rollen som en specifik målgrupp och utifrån detta ta fram förslag på navigation. Tre olika övningar men med samma mål – att lägga en stabil grund för det fortsatta innehållsarbetet.

workshop-innehall-2

Varför är det viktigt?

Har du någonsin lämnat en webbplats för att du inte hittat det du söker? Jag kan nästan garantera att ditt svar är ja. Som nämnt tidigare har besökare behov av att hitta information om specifika saker. Lägg också till att de har höga krav, är otåliga och har ont om tid. Ja, de är precis som dig och mig. Det ska vara smidigt att hitta, enkelt att förstå och presenterat på ett tydligt sätt. Just därför är det viktigt att lägga tid på innehållsarbetet.

Bra, tydligt, väl strukturerat innehåll kommer inte av sig själv. Det är någon som har tänkt till och lagt tid på det. Och vetat vem de skriver för och till.

Sugen på mer innehåll? Läs gärna 7 vanliga misstag när du skriver innehåll för webben.