Skip to content

Nyttja teknik smart för större framgång

Digitalisering handlar inte om en webbplats, en chatbot eller ett digitalt tidrapporteringssystem. Det handlar om människor och teknik. Genom att förstå behov och drivkrafter kan du skapa tjänster som effektiviserar och underlättar. Gör du på rätt sätt finns det stora möjligheter för att människor på köpet också blir gladare. 

Den digitala utvecklingen skapar nya förutsättningar för industriföretag

Här i Jönköpings län är vi kända för vår småindustri. Tittar vi på hela Sverige är trävaruindustrin absolut störst i vårt län. Även metallindustrin och verkstadsindustrin leder utvecklingen i Sverige.

Den digitala utvecklingen skapar nya förutsättningar för industrin. Att förnya produktion, förbättra kunddialog och affärsmodeller. En stärkt kompetensförsörjning ökar möjligheterna till konkurrenskraft och lönsamhet. Men förutsättningarna kan ibland uppfattas som riktiga utmaningar.

action-artisan-burnt-construction-1145434

Börja där du står - med din affärsmodell

Ibland känns ny teknik och digitalisering svårt. Att allt behöver göras om eller att du inte vet i vilken ände ni ska börja i.

Vårt råd är att börja med där ni står nu. Ett nuläge ger riktning för nästa steg. Business Model Canvas kan vara ett sätt. Det är en modell för att kartlägga er affärsmodell utifrån både interna och externa perspektiv. Nio perspektiv är centrala:

1. Kundsegment – vilka är era kunder?
2. Värdeerbjudande – vilket unikt värde levererar ni, och vilket behov tillfredsställer det?
3. Intäktsströmmar – hur sker de?
4. Kanaler – hur vill era kunder bli nådda?
5. Kundrelationer – vilken relation förväntningar sig kundsegmentet ha med er?
6. Aktiviteter - vilka aktiviteter behöver ni för att kunna leverera ert värdeerbjudande?
7. Resurser för att leverera värdeerbjudandet
8. Vilka är era viktigaste partners?
9. Vilka kostnader är förknippade med värdeerbjudandet?

Sen - rikta blicken framåt

Efter ett nuläge blickar vi framåt. Mot ett önskat läge. Exempel på frågeställningar som vi hjälper er att förstå och ta action på är:

  • Vilka trender finns på er marknad? Vad gör andra bra?
  • Vilka effekter vill ni uppnå? Varför är det viktigt för er? Vilka mål vill ni uppnå?
  • Kundresor och kundinsikter. Före, under och efter ett köp. Vilka behov och drivkrafter har era kunder? Vilka touchpoints finns, vilka funkar och hur kan ni optimera upplevelsen. Vilken data har ni och var finns luckorna?
  • Medarbetarnas behov, drivkrafter och förmågor - vilka är de?  

man-med-randig-tröja-funderar

  • Hur kan vi designa för att skapa rätt beteende?
  • Vilka tjänster/plattformar/verktyg ska vi utveckla – internt och ut mot marknaden? Som tillfredsställer behov och ger nytta.
  • Struktur och organisation – vilka förutsättningar finns och var behöver ni fylla på?
  • Tonalitet och innehåll. Hur ni skriver och uttrycker er påverka kundens upplevelse och vilja att köpa. Hur gör ni det så enkelt som möjligt för både kunder och medarbetare att göra rätt. 

När planen är klar, gäller det att prioritera de insatser som ger mest effekt. Finns det lågt hängande frukter som vi kan börja med, och som samtidigt ger stor effekt? Tillsammans jobbar vi framåt och skapar resultat.

Vill du jobba så här?

Vill du prata om just era utmaningar och vilket ert nästa steg är? Hör gärna av dig. Jag vill så gärna diskutera era möjligheter över en kaffe. På knappen härunder hittar du mina kontaktuppgifter.

Kaffe, ja tack!

Här kan du läsa ännu mer om Business Model Canvas.