Skip to content

Hur förorenat är internet egentligen?

Under februari har vi på Knowit Experience lite extra fokus på hållbarhet och särskilt kring hur vi som en av Nordens största digitalbyråer kan göra skillnad. Vår Design Director Elisabeth Mark har samlat lite tips och tankar kring hur UX-design kan spela roll i hållbarhetsarbetet.

Många har kanske bara nyligen fått upp ögonen för internets miljöpåverkan. Vi som arbetar med IT har ett ansvar eftersom människor följer och lyssnar på vad som händer i teknikvärlden. Vi kan dra nytta av detta för att lyfta fram viktiga frågor och skapa medvetenhet kring teknikens miljöpåverkan.

Att digitala aktiviteter är grönare än traditionella betyder inte att de är helt obetydliga

Det är stor skillnad mellan att skicka en miljon e-postmeddelanden och att skicka en miljon brev, eller ha ett digital onlinemöte istället för att flyga till en kund för ett fysisk möte. Internet gör definitivt många vardagliga aktiviteter mer gröna, men det faktum att dess fotavtryck är lägre än traditionella alternativen betyder inte att det är helt obetydliga. Internet förbrukar enorma mängder el, även om det är svårt att mäta exakt hur mycket.

Men var inte internet tänkt att vara mycket mer miljövänligt än den analoga världen? Det är det, och det kommer det att fortsätta att vara. Från 2000 till 2006 ökade den totala internettrafiken med 32 000 000 %, medan den totala energiförbrukningen bara ökade med 200 % under samma period. IT förbättrar även effektiviteten i icke-digitala industrier, som står för 90 % av världens elanvändning.

Hur stor är internets miljöpåverkan egentligen, och vad är orsaken?

Inget vet säkert, men enligt olika källor verkar det som att siffran ligger på runt 300 miljoner ton, eller 3,7 % av de globala CO2-utsläppen, per år. Detta motsvarar samma mängd som flygindustrin producerar varje år, lika mycket som allt kol, olja och gas som brändes i Turkiet, eller ungefär motsvarande produktionen från 30 kärnkraftverk varje år. 

Internets koldioxidavtryck är resultatet av framförallt de enheter vi använder för att komma åt internet (mobiltelefoner, datorer och läsplattor, men även de datacenter som drivs på kolbaserad energi. Denna elektricitet kommer sällan från förnybara källor.

Många experter tror ändå att datacenter är det mest effektiva sättet att hålla internet igång. En av fördelarna med molnet är att det tillåter en mycket större koncentration av dator- och processorkraft med färre servrar, vilket alltid leder till energibesparing. Men det enda sättet att minska föroreningarna är att använda förnybara energikällor.

Island positionerar sig som den bästa platsen för företag som är intresserade av att minimera miljöpåverkan från sina datacenter. Dess vulkaniska landskap betyder att det har rikligt med förnybar energi, och 72 % av den el som genereras i landet kommer från vattenkraft och geotermiska källor. I Sverige står förnybara källor för 60 % av den genererade energin vilket Facebook tog hänsyn till när man bestämde sig för att upprätta ett datacenter i Luleå. Här finns vattenkraft nära till hands, och lokalerna har också designats för att dra fördel av den iskalla lappländska vinterluften för att kyla sina servrar utan behov av luftkonditioneringssystem.

 

Om internet var ett land skulle det vara den sjätte största användaren av el efter Kina, USA, Japan, Indien och Ryssland.

Vad kan vi göra för att minska det koldioxidavtrycket?

Greenpeace skriver i sin rapport ’How Clean is Your Cloud?’ den digitala branschen står vid ett vägskäl och måste välja mellan att traditionella och förorenade företag, eller att vara banbrytare för hållbarhet. De flesta internetföretag väljer här den snabba och smutsiga vägen, och expanderar snabbt utan att överväga hur deras energival påverkar samhället. Som ett resultat driver de 2000-talets datacenter med kol och kärnkraft från 1800-talet.

Vi har ännu inte hittat ett sätt där vi kan möta våra behov utan att åtminstone delvis förlita oss på fossila bränslen. När vi gör det kommer internet att vara ett nyckelelement. Som medborgare är det bra att förstå att internet varken är oändligt eller osynligt, och det räcker inte att kräva att företag använder renare energikällor. Alla kan bidra genom att skapa lättare webbdesign, inte lämna sina enheter i vänteläge och köpa utrustning som uppfyller men inte överträffar deras behov.

Transformation måste drivas av alla, inte bara av klimatgrupper, och vi har en möjlighet att använda vårt inflytande för att driva digital hållbarhet.

Vad kan UX-designers göra?

Varje besök på en webbplats har ett koldioxidavtryck; från 0,02 g CO2 per sekund som en enkel sajt genererar, till 0,03 g för en webb med stora bilder, animationer eller videor.

En sida med ren kod och en balanserad design kommer att laddas snabbare än en sida full av banners, popup-fönster, stora foton och externa program som saktar ner den. Dagens genomsnittliga sida är 15 gånger större än den var för 10 år sedan, främst på grund av bilder och skript.

En betydande del av Internets energianvändning sker i front-end, alltså det digitala gränssnittet som vi kan se, och det är här som vi som skapar digitala upplevelser kan göra skillnad. Eftersom energiförbrukningen för digitala produkter till stor del bestäms i designfasen, måste vi vara medvetna och informerade om var vi kan göra skillnad. Vid sidan av användbarhet bör vi även ha miljöpåverkan av olika designbeslut i åtanke i designprocessen när vi bygger hållbara produkter och tjänster.

Hållbar digital design handlar om mer än att bara tillverka produkter som är energieffektiva. Det handlar om att göra inkluderande produkter som är tillgängliga för alla användare, som är rättvisa och som inkluderar alla grupper av människor. Var inkluderande och använd universell designpraxis för att säkerställa att produkterna är både hållbara och tillgängliga för alla.

Att säkerställa att dessa idéer är inbyggda i vår design kommer inte bara att leda till förbättrad prestanda och användbarhet med snabbare inläsning av webbsidor och tydlig navigering, hörnstenar i vår roll som UX-designers, utan kommer också att leda till förbättrad tillgänglighet och minskad miljöpåverkan. Low Impact-webbplatsen minskar dataöverföringen med upp till 70 % jämfört med vår vanliga webbplats. Som UX-designers har vi en chans att påverka genom vårt arbete för att bygga en hållbar framtid, tillgänglig för alla. Det krävs att vi implementerar god praxis och utbildar kunder för att webben ska bli mer hållbar.

 

Vill du veta hur just din digitala lösning kan bli mer hållbar? Vi hjälper dig gärna med rådgivning och lösningar. Vi har bland annat en workshop för att identifiera de steg du lättast kan ta för en snabb förbättring.