Skip to content

Techbranschen står inför en kulturell förflyttning

Förra veckan släppte Allbright sin branschrapport som i år fokuserar på techbranschen, en bransch med relativt nystartade och snabbt växande bolag, som många tror är nytänkande med moderna värderingar. Rapporten avslöjar en annan verklighet där ”snubbarna visade sig vara de nya gubbarna” enligt Amanda Lundeteg, VD för Allbrightstiftelsen. Knowit har inom loppet av några år förflyttat sig från Allbrights röda lista till att bli börsens mest jämställda bolag – en resa vi är stolta över.

I höstas tog Knowit hem förstaplatsen på Allbrights lista över börsens mest jämställda bolag. När man hör det kan det vara svårt att tro att Knowit bara för några år sedan låg på Allbrights röda lista. Vi tillhörde alltså de mest ojämställda börsbolagen, inget som något bolag direkt skryter med. Däremot har vi en resa bakom oss där mycket har hänt.

Under Knowits tid på den röda listan kunde vi identifiera oss med flera av de problem som Allbright lyfter i sin rapport gällande jämställdhet och mångfald i techbranschen. Dessa problem inkluderar:

  • Kvinnor saknas på ledande positioner
  • Ledningsgrupper prioriterar inte frågan
  • Medarbetare upplever att de har diskriminerats
  • Replikation sker i rekryteringar
  • Kvinnor förväntas göra uppgifter som anses icke-meriterande

Knowit försökte redan 2012 att bli ett jämställt bolag genom ett tydligt fokus på att rekrytera kvinnor. Efter ett tag noterades att andelen kvinnor i koncernen inte ökade trots kraftansträngningar. Vad gjorde man för fel? Räckte det inte med att bara fokusera på att rekrytera kvinnor?

Det gör det inte och det var först efter att vi började arbeta med att höja kunskapsnivån om jämställdhet och skapa en inkluderande kultur som trenden vände. För att lyckas komma dit vi är idag behövdes ett aktivt arbete och att frågan drevs av vår vd och koncernchef Per Wallentin. Genusprojektet startades 2016 för att få framdrift i inkluderingsfrågorna och projektet svarade mot koncernledningen. Sedan starten har ett stort fokus i projektet legat på att utveckla chefer och ledningsgrupper inom koncernen genom kunskap, reflektion och träning. Parallellt med detta har vi bland annat arbetat med konsultutvecklingsprogram, rekryteringsprocessen samt handlingsplaner för trakasserier och särbehandling.

Att förändra en kultur är inget som görs över en natt utan det krävs ett långsiktigt arbete som möjliggör för alla människor att känna sig välkomna och inkluderade i organisationen. Det handlar om att förändra organisationens värderingar och göra dem till mer än ord. Värderingarna ska styra våra handlingar, få oss att ifrågasätta våra egna fördomar och ge oss modet att rekrytera rättvist. Detta kräver kunskap inom förändringsledning, ledarskap och jämställdhet. En långsiktig förändring kräver också att du som ledare visar vägen och att vi tillsammans utvecklar de beteenden som vi vill ha i vår organisation. Liksom vi på Knowit har förändrat vår kultur, kan techbranschen även förändra sin.

Vill ni höra mer om hur detta kulturarbete har gått till kan ni lyssna på Per Wallentin och Helena Tronner i denna podd