Skip to content

5 skäl till att ökad jämställdhet är lönsamt

Knowit belönades 2019 av Allbright som börsens mest jämställda bolag. För några år sedan så var Knowit ett av bolagen på röda listan. Här kan du läsa mer om vad vi gjorde för att lyckas

Vill (behöver) din ledningsgrupp eller styrelse höra vår berättelse?

Kontakta Helena Tronner eller Peter Svenonius så berättar vi mer.

Ökad jämställdhet och inkluderande kultur är bra för affärerna

Självklart känns det bra i magen att bidra till ett mer rättvist samhälle. Men visste du att det är precis lika bra för affären? Här är 5 skäl varför ökad jämställdhet är lönsamt

1. Större marknad och bättre product market fit

Kvinnor är 54% av världens befolkning och står för 70% av konsumtionsefterfrågan, (McKinsey, 2015).

Den kollektiva intelligensen ökar med antal kvinnor i en grupp, (Bear, Woolley, 2010).

Mångfald gör gruppen bättre genom att ta hänsyn till olika perspektiv och ingångsvinklar. Vilket leder till bättre produkter och tjänster!

2. Ökad vinst och aktievärdering

Företag med minst 30% kvinnor i ledningen har upp till 6% högre vinst än de som helt saknar kvinnliga chefer, (Peterson Institute for International Economics, 2016).

De jämställda bolagen på Allbrights gröna lista har de senaste tre åren haft en kursutveckling på +65%. Det är mer än dubbelt så bra som Stockholmsbörsens (OMXSPI) utveckling på +32%.

3. Mer högpresterande team

Inkluderande team presterar 80% bättre än jämförbara men mindre inkluderande team, (Deloitte).

Den kollektiva intelligensen ökar med antal kvinnor i en grupp och därmed förmågan att lösa komplexa uppgifter, (Bear, Woolley, 2010).

Individer i en heterogen grupp förbereder sig mer när de vet att gruppen kommer vara heterogen, (Credit Suisse, Gender Diversity & Corporate Performance, 2012).

4. Diversifierad riskprofil

Kvinnor är generellt mindre riskbenägna än män. Bolag som har minst en kvinna i styrelsen löper 20% mindre risk att gå i konkurs, (Allbright).

5. Större kompetenspool för att rekrytera och befordra

Forskning visar att kvinnor som regel inte söker en tjänst förrän de känner att de uppfyller 100% av rekryteringskraven, samtidigt som män inte drar sig för att söka tjänster trots att de bara uppfyller omkring 50–60% av kraven, (Born & Taris, Journal of Social Psychology, 2010).

Jämställda bolag har lättare att attrahera och behålla millennials då dessa värderar jämställdhet högt, (KPMG 2019, Deloitte 2018, Pew Research 2018, Universum & Kairos Future).

Bjud in oss till styrelsen eller ledningsgruppen

Behöver din ledningsgrupp eller styrelse hitta argumenten för att ökad jämställdhet och inkluderande kultur också är bra för affären? Gör som Verdane, WizWomen med flera - bjud in oss till nästa möte!

Vi kommer gärna ut och berättar om vår egen resa på Knowit och hur vi hjälpt andra stora bolag inom flera branscher att minska kompetensbrist och säkra innovation genom en mer inkluderande kultur.

Kontakta Helena Tronner eller Peter Svenonius så berättar vi mer.

helena_tronner_knowit_se_LThumb
Helena Tronner, leg. psykolog och specialist inom arbets- och organisationspsykologi

E-post | LinkedIn

Peter Svenonius 600x600

Peter Svenonius, senior managementkonsult

E-post | LinkedIn