Skip to content

Så lyckas ni med en mer jämställd och inkluderande kultur

Knowit belönades 2019 av Allbright som börsens mest jämställda bolag. År 2018 kom vi delad tvåa. För några år sedan så var Knowit ett av bolagen på röda listan. Här kan du läsa mer om varför ökad jämställdhet också är bra för hållbara affärer

I det här inlägget ska jag dela vad som gjorde skillnad, ett par av de saker vi lärt oss längs vägen och hur vi använder detta för att hjälpa flera kunder i olika branscher att skapa en mer inkluderande kultur som också bidrar till att göra deras affär och verksamhet mer hållbar. 

genusarbete-2016-vs-2019-knowitLåt oss backa till 2016. Som många konsultföretag med stor andel inom IT behövde vi hitta fler talanger för att kunna matcha och hjälpa kunderna med alla behov kopplat till deras digitala transformation.

Knowit hade redan gjort försök för att öka andelen kvinnor, främst genom att fokusera på att rekrytera fler kvinnor. Men det hjälpte inte. 

Inramningen är avgörande

För att få effekt och skapa en långsiktigt hållbar kulturförändring krävs det att genusfrågan får rätt inramning. Frågan behöver ägas av högsta ledningen och vara knuten till verksamhetens affär och resultat. 

Från

Till

Numeriskt fokus
Socialt viktigt
PR-projekt
Frågan ägs av HR
Lett av kvinnor för kvinnor
Metod och processfokus
Kulturförändring
Strategisk prioritet
Affärsproblematik
Frågan ägs av högsta ledningen
Långsiktigt fokus
Effekt

Arbetet ger resultat

Arbetet har gett effekt, vi har gått från Allbrights röda lista till gröna och hösten 2019 fick vi pris som börsens mest jämställda bolag. I den här korta videon kan du höra en kort reflektion om resan till idag av vår koncernchef (på engelska).


5 saker vi lärt oss längs vägen

Vi har lärt oss mycket längs vägen, både när vi jobbat med frågan inom Knowit och i de uppdrag vi haft för att hjälpa kunder säkra talanger och öka innovationen. Det är lurigt att beskriva omfattande transformationer kortfattat i text, men på rubriknivå handlar receptet om fem saker:

  1. Identifiera och kommunicera nyttan

  2. Ledarskapet är avgörande

  3. Bemöt motstånd och engagera entusiaster

  4. Kritisk reflektion är nyckeln

  5. Visa på hindrande strukturer

Bjud in oss till styrelsen eller ledningsgruppen

Behöver din ledningsgrupp eller styrelse hitta argumenten för att ökad jämställdhet och inkluderande kultur också är bra för affären? Gör som Verdane, WizWomen med flera - bjud in oss till nästa möte!

verdane-ceo-day-2020-1

Vi kommer gärna ut och berättar om vår egen resa på Knowit och hur vi hjälpt andra stora bolag inom flera branscher att minska kompetensbrist och säkra innovationen genom en mer inkluderande kultur.

Kontakta Helena Tronner eller Peter Svenonius så berättar vi mer.

helena_tronner_knowit_se_LThumb 

Helena Tronner, leg. psykolog och specialist inom arbets- och organisationspsykologi

E-post | LinkedIn

Peter Svenonius 600x600

Peter Svenonius, senior managementkonsult

E-post | LinkedIn