Skip to content

Svensk B2B e-handel undersökt

Kompisarna på e-handelsbolaget Litium har tagit pulsen på e-handel inom B2B-segmentet i Sverige. Det är en seriös undersökning som kommer årligen. Knowit var där och kunde bara stämma in i slutsatserna för 2016.

Fyra största drivkrafterna för företag att investera i e-handel:

 • Försäljningspotential
 • Förenkla administrationen
 • Svara upp mot kundernas önskemål
 • Ta position genom digital försäljning

Fyra största utmaningarna när man investerar i e-handel:

 • Ändra invanda rutiner och arbetssätt
 • Översätta komplexiteten inom B2B till digitala system
 • Integration med befintliga affärssystem
 • Bristande intern digital kompetens

E-handel är ett förändringsprojekt för en stor del av organisationen. Det är avgörande att få en korsfunktionell förankring inom ledning, försäljning, marknad och IT. En del företag bildar också korsfunktionella team kring sin e-handel. 

Topp tre mål med satsningen på digital handel:

 • Effektivisera företagets försäljning
 • Öka tillgängligheten till företagets produkter
 • Öka servicegraden mot kunder/återförsäljare

Man konstaterade att företagen inte längre hade målet att öka försäljningen via e-handeln. Denna är nu etablerad och det handlar till stor del om att effektivisera och förbättra sitt arbetssätt och service till kund.

Top fyra resultat av satsningarna på digital handel

 • Ökad tillgänglighet
 • Merförsäljning
 • Minskade försäljningskostnader
 • Starkare kundrelation/lojala kunder

E-handeln skapar ett mervärde för kunderna genom att göra det enklare att köpa av företagen, vilket ger merförsäljning och starkare kundrelationer. Samtidigt minskar man sina egna kostnader. När ordermottagande automatiseras får säljrollen en mer rådgivande karaktär.

Key findings

 • Digital handel inom B2b är i full gång. Segmentet växer 10 - 15 % per år
 • Företagen har stor insikt i vad digital försäljning betyder för dem
 • Investeringarna har gått från IT-projekt till affärsprojekt
 • Försäljningspotentialen viktigaste drivkraften
 • Största utmaningen är gamla invanda mönster och rutiner, inte teknik.

Man konstaterar att e-handeln är en del i den digitala omvandlingen och det blir förändringsprojekt som kan komma att påverka stora delar av organisationen. Man ser också se ett generationsskifte kring de som ansvarar för e-handeln på företagssidan. Allt fler utser ansvariga befattningar kring e-handeln och det börja finnas en digital mogenhet.

Statistisk säkerhet?

Ca 120 företag svarade. Underlaget har god spridning mellan olika branscher och storlek på företagen. Litium har anlitat en expert på statistik, vilket skänker rapporten trovärdighet.

Ladda ner rapporten!

Den fullständiga rapporter ligger för nerladdning på Svenskb2bhandel.se. Där kan du gå mer på djupet. Och känner du att du behöver hjälp med din e-handels-satsning, så kan vi på Knowit hjälpa dig.

Svenskb2bhandel.se/ladda-ner-2016