Skip to content

Trender för svensk B2B-handel 

I dagarna har Litium släpps sin årliga e-handelsundersökning för B2B. Hur långt har B2B-företagen kommit med sin digitala handel? Rapporten visar att den digitala handeln ökar. Idag säljer två av tre företag sina varor och tjänster digitalt. Var tionde företag har mer än 75 % av sin försäljning genom digitala kanaler. De bästa e-handelsföretagen gör inte bara saker och ting annorlunda - de gör andra saker. 

Majoriteten av bolagen i undersökningen har en hög tilltro till att den digitala handeln kommer att öka ytterligare framåt. Men rapporten visar att mer än hälften, 60 %, fortfarande hanterar merparten av sin försäljning offline. Minst aktiva inom digital försäljning är bolag i storlekssegmentet 20-50 miljoner, där bara 24 % säljer digitalt.

Effektivisering, servicegrad och tillgänglighet 

De tre mest dominerade drivkrafterna för att ha en digital handel är enligt undersökningen att:

  • förenkla administration och effektivisera försäljning
  • skapa ökad servicegrad
  • öka tillgänligheten till företagets erbjudande
Skärmavbild 2018-02-02 kl. 18.30.34  

Många upplever en stor utmaning att börja med handel online. Utmaningarna är främst kopplade till att:

  • invanda mönster och beteenden är svåra att förändra
  • B2B är en komplex affär att översätta till digitalt
  • digital kompetens saknas i bolagen. 

E-postmarknadsföring för att driva konvertering

88 % av B2B-företagen jobbar aktivt för att driva trafik och konvertera besökare till kunder på nätet. E-postmarknadsföring är den vanligaste kanalen för att driva trafik (59 %), följt av sökordsoptimering (55 %) och sociala medier (50 %).

Skärmavbild 2018-02-02 kl. 18.30.24

Studien baseras på svar från 157 beslutsfattare, och är genomförd av B2B-byrån Hägvall & Sjöman på uppdrag av Knowits partner Litium. 

Knowit kan e-commerce och hjälper dig gärna att ta ert bolags nästa steg mot en lyckad digital handel.