Skip to content

Starka team – om brutna träningslöften och hållbar träning

Nytt år och nya möjligheter. Jag tror inte jag är ensam om att börja år efter år med en tanke om hur min träning ska se ut. Jag är expert på att sätta upp en rad löften runt hur ofta jag ska träna (ni gissar rätt – många gånger per vecka) och hur hårt jag ska träna (rätt igen – jättehårt). Det brukar hålla ungefär tre veckor och sedan lägger jag ned. Skippa nyårslöftena och fokusera istället på träningsmål som skapar hållbarhet och kontinuitet. Resultat är färskvara och kräver kontinuerligt underhåll. 

Det här gäller inte bara när du är på gymmet eller i joggingspåret, utan är minst lika relevant när du och ditt team vill bli starkare tillsammans. Sätt upp mål, börja träna och bli ett starkare team.

Vad är då ett starkt team? Ett starkt team är ett team som skapar värde till kund tillsammans, som lär av varandra och av misstag, ett team som har roligt tillsammans och förstår vart de är på väg.

Vill ni bli det teamet – läs våra bästa råd för att skapa ett starkt team som håller i längden.

#1 Bygg trygghet och tillit
Psykologisk trygghet och tillit mellan medlemmar i ett team är en förutsättning för att skapa ett starkt team. Det skapar förutsättning för lärande, öppenhet och kommunikation. Att våga lita på varandra och känna sig trygg i ett team bygger mycket på att känna varandra och att förstå hur varje individ agerar och resonerar i olika sammanhang. Det finns en uppsjö av bra övningar som kan användas för att bygga trygghet och tillit i ett team. Ett exempel är att beskriva sin starkaste superkraft för sitt team och reflektera över hur den kan användas. Tänk på att träning inte bara behövs i nya team, utan är något som kontinuerligt behöver underhållas och följas upp även i team som har arbetat länge tillsammans. Min erfarenhet är att trygghet och tillit inte byggs vid några enstaka möten per år utan snarare vid många kortare tillfällen spritt över tid. Det kan till exempel handla om gemensam fredagsfika för teamet, övningar för att lära sig mer om varandra vid varje teammöte eller med hjälp av en check-in-övning vid morgonens stand-up, så som att med en bild beskriva vad man ser fram emot under dagen

#2 Arbeta mot tydliga mål
Det finns inga team som kan bli riktigt starka utan att arbeta mot gemensamma och tydliga mål. För att kunna uppnå en miljö med självorganiserande team är det här en förutsättning. Ett tydligt mål är ett mål som alla i teamet förstår, äger och står bakom. Det åstadkommer du lättast genom att arbeta aktivt och kontinuerligt med målet och skapa förutsättningar i form av kompetens och verktyg för att nå målet. Genom att kontinuerligt återkoppla till målet och sätta de saker teamet arbetar med i en kontext i förhållande till målet bygger du ägarskap och förståelse. Tänk på att målen ofta behöver justeras utifrån det ni lär er på vägen. En bra övning är att ha en dialog runt det teamet arbetar med i förhållande till målen. I ett agilt sammanhang är backlog refinement, sprintplanering och demo bra tillfällen att kontinuerligt knyta an till målen.

#3 Reflektera tillsammans regelbundet
Det räcker inte att vara trygga tillsammans och arbeta mot tydliga mål. Vi behöver även reflektera över våra resultat och dra lärdomar kring hur vi behöver justera det vi gör för att nå våra uppsatta mål och leveranser. Att reflektera kring teamets sätt att arbeta är A och O för att kunna anpassa det som görs utifrån de resultat teamet vill uppnå. Ett starkt team lägger in kontinuerlig tid för reflektion och anpassar riktningen därefter. När jag arbetar med att coacha team i agila arbetssätt är tiden för reflektion en självklar del av arbetet. Det här tar plats både i daglig kommunikation, vid stand-ups, demos och retrospektiv.  För att dra full nytta av reflektionen är det också viktigt att som team ta ägarskap för de förbättringar som föreslås och att fira de förbättringar som genomförs.