Skip to content

Spaningar och reflektioner från Unleash World i Paris

Två intensiva och inspirerande dagar på mässan Unleash World är till ända: Mängder av nya intryck, några nya system att lägga på minnet och flera reflektioner kring framtidens HR och arbetsliv.

Unleash World är det största eventet i världen för HR-teknologi, och lockar tusentals besökare från hela världen. För min del var det tredje gången jag besökte mässan, denna gång i Paris. Jag kan varmt rekommendera ett besök nästa år om ni står i begrepp att utveckla era tjänster och verktyg inom HR-området, eller bara är intresserade av framtidens HR och HR tech.

För att citera årets konferencier David Green ”har det aldrig varit mer spännande att arbeta inom HR”. David och flera med honom betonade hur HR med hjälp av nya användarvänliga systemstöd och utvecklade tjänster, en fördjupad förståelse för verksamhetens utmaningar och behov, tillgänglig data och ett fokus på bästa möjliga medarbetarupplevelse kan ha en mycket värdeskapande roll i organisationen.

"Det har aldrig varit mer spännande att arbeta inom HR"

En av höjdpunkterna var så klart dragningen av Josh Bersin. Denna gång var det fokus på hur marknaden för HR-tech och systemstöden utvecklas. Det går snabbt nu och det är inte lätt att som kund navigera på marknaden.

En annan personlig favorit var Jason Averbook som så klokt beskrev vikten av att etablera en digital HR-strategi och betonade att digitalisering inte handlar om att köpa verktyg och system utan om att etablera ett nytt mindset, nya förmågor, att skapa djup förståelse för verksamhetens behov, designa processer och teknik för bästa möjliga medarbetarupplevelse.

Tydliga trender på mässan

  • HR in the flow of work: Ett begrepp som myntades av Josh Bersin för ca ett år sedan och som handlar om att HR:s tjänster bör fokusera på att skapa bästa möjliga förutsättningar för produktivitet, teamarbete och tvärfunktionella samarbeten. Begreppets innebörd var synligt i allt från kundcase, leverantörspresentationer, bland startup företagen som i systemens senaste releaser.
  • Employee experience: Detta var nog mässans mesta bussword – till och med systemleverantörerna talade om vikten av att fokusera på medarbetarupplevelse och hur bra det är att arbeta med design thinking. Några av systemen har nu funktionalitet som stödjer ett arbetssätt där man utgår från så kallade medarbetarresor istället för processer och har utvecklat stöd för viktiga händelser under medarbetarlivscykeln.
  • Skills management och mobility var två andra begrepp som det var stort fokus på. Alla talar om vikten av att utveckla medarbetarnas förmågor, skapa lärande organisationer och förutsättningar för intern rörlighet. Det fanns flera nya start ups på området och flera leverantörer har ambitioner att i framtiden kunna tillhandahålla en typ av internt Linkedin där man som medarbetare själv på ett enkelt sätt skattar sina förmågor, får feedback från kollegor, nätverket och chefen och sedan på ett skräddarsytt sätt bygger sitt eget lärande i linje med den individuella utvecklingsplanen.
  • Agilt och innovativt mindset: Flera talare lyfte vikten av att arbeta agilt med fokusgrupper (chefer och medarbetare), tvärfunktionella samarbeten och att släppa ny funktionalitet, verktyg och nya tjänster i små portioner. Vi fick se fina exempel på hur exempelvis L'Oreal och Siemens har utvecklat ett innovativt tankesätt inom HR som innebär att de nu arbetar med ständiga förbättringar, har etablerat HR-labb, arrangerar hackathons och andra innovationsevent.

IMG_1020

  • Flera samarbetsverktyg fanns bland utställarna, exempelvis Slack och Workplace by Facebook. De stora leverantörerna talade sig varma för hur de gör mer och mer av sin funktionalitet tillgänglig via samarbetsverktygen. Allt för att stödja konceptet av HR in the flow of work.
  • Startups: Uppställningen av årets uppkomlingar var stark, med minst ett 50-tal utställare. Historiskt har det varit många startups med fokus på talent aquisition och medarbetarengagemang, men nu ser vi även fler inom skills management, lärande och samarbete.
  • Talent experience platforms – En ny typ av mycket användarvänliga talent management system växer fram i snabb takt. I dessa utgår man ofta från medarbetarens drivkrafter och karriärönskemål och tillhandahåller stöd för samtal, lärande, feedback och engagemang i syfte att skapa självledarskap och kontinuerligt lärande.
  • Blockchain börjar göra sitt intågande i HR tech-världen. Workday är först ut och har nyligen släppt hantering av användaruppgifter med hjälp av blockchain. Vi har idag personuppgifter i mängder av applikationer och i framtiden kan det kanske bli så att vi kan ta med oss dessa när vi byter arbetsgivare. Allt är fortfarande i sin linda och som Yvette Cameron betonade så krävs det samarbete mellan systemleverantörerna för att detta ska lyckas.

Unleash har som vanligt också någon eller några talare som får alla deltagarna att reflektera lite extra och denna gång var det ingen mindre än Sir Bob Geldorf. Många tänkvärda ord kring globalisering, fattigdom, teknik och vikten av att se till att förverkliga sina drömmar och bidra till att utveckla världen.

Man kan lätt bli uppslukad av all ny teknik, men det är ju först när tekniken kommer in i sitt sammanhang, baseras på verkliga behov i organisationen, används och blir en naturlig del av vardagen som de skapar nytta.

Flera gånger under mässan nämndes forskning som visar på att många organisationer inte fullt ut realiserar nyttorna med sina investeringar i HR-teknologi. Ett kännetecken för många av dessa organisationer är att de inte har utgått från verkliga behov i verksamheten, inte har engagerat chefer och medarbetare i utvecklingen, för lite förändringsaktiviteter och att man inte parallellt har utvecklat HR:s förmågor, kultur och mindset.

För att summera är mitt främsta tips detta:

Se digitalisering av HR som ett nytt sätt att arbeta på, inte som en implementering av ett nytt systemstöd.

Du hittar omnämnda personer här: David Green, Josh Bersin, Jason Averbook, Yvette Cameron och här hittar du Unleash: unleashgroup.io