Skip to content

Systemstöd för personalplanering - finns det?

För ett tag sen fick jag en fråga från en kund som är trött på statiska Excelark med förvirrande formler. Frågan var om vi på Knowit har kunskap om systemstöd för personalplanering och uppföljning?

Svaret blir: Visst är det så! Knowit HRM i samarbete med Knowit Decision erbjuder kunskaper om lösningar som hjälper beslutsfattare att planera, rapportera och följa upp personal och personalkostnader.

Både HR, ekonomi och chefer i linjeverksamheten har användning av smartare personalplanering. De som arbetar med den här typen av digital personalplanering upplever det lättare att återsöka information. Rätt verktyg ger snabbt en god översikt kring personal som börjar, slutar, byter roll eller tillhörighet i organisationen. Ansvariga kan enkelt fånga upp när anställda går från eller till deltid, föräldraledighet eller andra förändringar och kan lättare beräkna schablonkostnader för sociala avgifter eller pension.

Knowit Decision är bl a Premium Business Partners till IBM. Tillsammans med Knowit HRM hjälper vi beslutsfattare att förbättra och utveckla HR-analys. Vår passion är din framgång!