Skip to content

Vägen till digitalisering går genom HR

 

I början på 1800-talet befann sig svenska folket i en spännande tid. Industrialiseringen hade precis börjat komma igång, och nymodigheterna avlöste varandra.

En ökad tillgång till arbetskraft, kunskap och tekniska uppfinningar gjorde att sågverken blev mer effektiva, textiltillverkningen kunde massproducera tyger till hela befolkningen, och exporten till andra industrialiserade länder kommer igång. Utvecklingen skapar ökad standard hos gemene man, och nya jobb. Under i stort sett hela 1800-talet fick många sin huvudsakliga försörjning från jordbruket, men även detta kunde göras mindre slitsamt och mer effektivt tack vare nya tekniska lösningar.

200 år senare står vi inför ännu en revolution.

Nu, precis som då, kommer ingenting att ske över en natt. Inte heller kommer tekniken att helt ersätta människan. Men den här gången går det snabbt. Istället för hundra år handlar det om halva tiden, eller ännu mindre. Och till skillnad från på artonhundratalet kommer alla att beröras – oavsett om du äger kapitalet eller jobbar för det. För idag tillhör tekniken alla.

Människan är konstruerad för att välja det trygga före det osäkra

När företag idag behöver ställa om handlar det inte om att lyfta in enorma sågverksmaskiner i byggnaden för att göra ungefär samma sak som innan. Tvärtom, det handlar istället om att få människorna att ändra sina beteenden och vanor, för att med digitala lösningar få större möjligheter till ett friare liv. Ett liv där du kan jobba var du vill, prata med vem du vill var som helst, och förstå din omvärld i en omfattning du aldrig kunnat drömma om.

Men människan är konstruerad för att välja det trygga före det osäkra. Vi vet vad vi har, men inte vad vi får. Så till skillnad från för tvåhundra år sedan handlar det idag om att förstå människan före vi förstår tekniken, och vi måste göra tekniken till en del av oss. Om organisationerna ska överleva måste de anpassa sig och gå in i osmos med digitaliseringen. De måste bli en del av den nya, digitala, världen.

Nyckeln är en digital beteendeförändring

Det vi ser när vi pratar med våra nuvarande kunder är att de förstår vad som pågår, men vet inte alltid hur de ska förhålla sig till förändringarna, eller vem som kan hjälpa dem att förstå och agera med målet att bli mer digitala. Det är tyvärr inte ovanligt att hr fortfarande ses som en stödfunktion som kämpar med att skapa värde. Att den huvudsakliga funktionen är att administrera och ta hand om personalen – något många företag gärna vill effektivisera och rationalisera. Den tiden är över. Med digitaliseringen kommer hr:s roll att omformas och förstärkas.

Vi tror att hr kommer att få den naturliga rollen att leda omdaningen i organisationen, och att vara ett stöd när medarbetarna ställer om till ett mer digitalt fokus. Men för att detta ska kunna ske måste personalavdelningarna först själva vara en del av digitaliseringen, och inte bara använda de verktyg som finns utan också förstå den påverkan dessa har och hur de används. Vi ser idag att man främst använder digitala verktyg när man inte har något val – e-post, lönesystem, registerhantering, etc. Men den dagen man inte längre har något val, då är det försent. Då har organisationen redan blivit omsprungen av andra som tagit till sig omställningen bättre.

Med digitaliseringen kommer HR:s roll att omformas och förstärkas

Med digital hr kommer organisationerna att kunna ta hand om sin personal ännu bättre, på ett sätt som passar just dem – allas behov kommer att se olika ut och kräva olika lösningar. Vi ser idag att molnbaserade tjänster blir allt vanligare, tillsammans med mobila appar och hanteringen av big data, stora datamängder om målgruppen. Men det krävs också kunskap och kompetens om människan i organisationen, implementering av personal- och IT-system, och hur man på ett lättillgängligt och pedagogiskt sätt kombinerar dessa.

Vi följer utvecklingen med spänning och ser fram emot nya broar som byggs mellan teknik och människa, och samtidigt, hoppas vi, de nya lösningar som skapas och gör morgondagens organisationer till en arbetsplats för alla – oavsett var man befinner sig.

Henrik avatar