Skip to content

-Siri, jag VAB:ar idag!

Scenario 1: Vid frukostbordet.

Lille Algot, 2 år, har glansiga ögon och vill inte äta sin fil. Pappa Peter tar febern som visar 38,5. Hösten är här och därmed förkylningssäsongen. – Siri, jag måste VAB:a med Algot idag, säger Peter högt till sin iPhone. – Ok, svarar Siri med sin metalliska stämma. Medan Peter letar efter Alvedonet i medicinskåpet skickar Siri ett SMS till Peters chef om att Peter inte kommer till jobbet idag. Vidare anmäler hon VAB till Försäkringskassan samt registrerar frånvaron i kontorets telefonsystem. Slutligen rapporterar hon första dagens frånvaro i företagets egenrapporteringssystem.

Tre dagar senare kliver Peter in genom porten till kontoret. Algot är tillbaka på förskolan, febern gick över fort. Det piper till i mobiltelefonen och Siris stämma ljuder: - Är du tillbaka i arbete nu efter VAB:en Peter? Via telefonens GPS har Siri noterat att Peter är på kontoret. – Ja, svarar Peter kort. Siri skickar då åter ett SMS till chefen, rapporterar närvaron i telefonsystemet samt slutför VAB-rapporteringen i egenrapporteringssystemet. Hon skickar också uppgifterna till Försäkringskassan som i sin tur sänder ut en länk till Peter via e-post för elektronisk signering av uppgifterna när han har tid och möjlighet.

Scenario 2: På X2000 mellan Göteborg och Stockholm.

Peter sitter i första klass på väg hem från säljkonferensen. Han längtar hem till familjen efter att ha sovit på hotell i två nätter. Snart framme! –Siri, kan du sammanställa min reseräkning?, frågar Peter lakoniskt. – Självklart, svarar Siri som därefter börjar ställa ett antal frågor om destination, tidsspann, anledning till resan, om hotellfrukosten ingick m.m. Hon jämför också uppgifterna med de reseorder hon kan finna i reseräkningssystemet. Vidare frågar hon Peter om han haft några utgifter. Peter använder mobiltelefonens kamera och plåtar av de kvitton han sparat i plånboken. Siri, registrerar dem i reseräkningssystemet. Peter får ett utkast på reseräkningen per mail och samtidigt som tåget rullar in på Stockholms central frågar Siri om hon kan skicka reseräkningen för attest. – Ja, svarar Peter och kliver av på perrongen.

Scenarierna ovan är naturligtvis framtidsvisioner men frågan är hur länge du tror att det dröjer innan de blir verklighet? All teknik finns redan idag, det handlar bara om att koppla samman existerande system och lösa ett antal legala frågor och tekniska säkerhetsutmaningar. Sedan är vi där! Vad skulle din verksamhet spara på en sådan här lösning? Har du råd att inte hänga med på den digitala resan inom HR?