Skip to content

Varför en blogg om Digital HR?

Digitaliseringen har fundamentalt ritat om kartan för hur vi kommunicerar, interagerar och arbetar idag jämfört med igår. Ökad flexibilitet med transparens i många olika kanaler möjliggör för medarbetare och ledare att tillsammans aktivt delta i informationsflöden på lika villkor.

Hur påverkar den här digitala transformationen HR?

Från att ha varit en funktion med centralt arbetsgivaransvar i verksamheten, förändras HR till att bli en ständigt pågående aktivitet inbäddad i många olika processer på alla nivåer. Det här ställer krav på rörlighet, framtidsfokus och strategisk styrning där HR-kompetens efterfrågas i fler sammanhang än tidigare. Förståelsen för att IT inte längre bara är ett system är en avgörande framgångsfaktor för att uppmuntra innovation och välja rätt strategi för att lyckas med digital HR i din organisation. Vi vill via den här bloggen väcka nyfikenhet. Vi ger dig inspiration och delar med oss av våra kunskaper och passion för digitaliseringens möjligheter, i ett föränderligt arbetsliv.

Välkommen! Önskar vi i team HRM