Skip to content

Samskapande design – så ökar du tempo, engagemang och förbättrar ditt utvecklingsarbete

Design har länge förknippats med formgivning, men idag är det mycket mer än så. Det är en metod för att arbeta, lösa problem, skapa mervärde och driva förändrings- och utvecklingsprocesser.

På Happy Friday den 3 maj får du möjlighet att delta i ett inspirationspass kring samskapande designprocesser. Du får lära dig mer om kraften i att sitta tillsammans i tvärfunktionella grupper och skissa ut flöden och funktioner.

I allt fler uppdrag arbetar vi tillsammans med våra kunder i designprocessen. Det är ett effektivt arbetssätt som tar oss längre på kortare tid. Vi ser att samskapande ger ett bättre resultat, skapar engagemang och ger en enklare förankringsprocess. Det är ett givande arbetssätt, men kräver rätt förutsättningar. 

Hur ska man jobba med samskapande design?

1. Samla ett tvärfunktionellt team
För att skapa dynamik och goda förutsättningar för innovation behöver vi personer med olika kompetenser, styrkor och erfarenheter. Tvärfunktionella team gynnar också kunskapsöverföringen och förankringsarbetet. Efter avslutat arbetet har projektet ambassadörer på många olika avdelningar i organisationen.

2. Skapa kreativt självförtroende i teamet
Kreativitet är inget du har eller inte har. Det är en förmåga som kan tränas upp och alla kan vara kreativa om de ges rätt förutsättningar. Knowit Experience använder verktyg och metoder där deltagarna får möjligt att använda sin kreativa förmåga och utveckla sitt kreativa självförtroende.

Vi lägger också stor vikt vid att skapa tillit i gruppen som gör att vi vågar dela med oss av nya tankar och utmana givna sanningar.

3. Skaffa kunskap om användarna
Den bästa designen och de bästa idéerna är de som löser verkliga problem hos kunden. Överskatta inte den kunskap ni har om era kunder utan samla data, gör en undersökning och starta en dialog med era kunder kring vad som är viktigt för dem.

4. Formulera uppdraget tillsammans
Teamet ska vara överens om uppdraget de arbetar med. Vi vill därför att arbetsgruppen tillsammans arbetar fram en problemformulering och bestämmer avgränsningar för arbetet.

5. Arbeta agilt och testa
Har vi tänkt rätt och vad tycker användarna? Det bästa sättet att få svar på frågorna, innan vi investerar mycket tid och pengar på en ny idé, är att testa en prototyp på riktiga användare. Det behöver inte vara storskaliga tester.

Att testa på fem användare ger ofta mycket bra insikter om vad som fungerar bra och vad som behöver förbättras. När testerna är genomförda arbetar vi agilt; förändrar och testar igen innan vi påbörjar utveckling.

På inspirationspasset den 3 maj kommer du att få prova en enkel metod för samskapande design som du kan ta med dig till din organisation.

anmal-dig-moderna-intranat-och-samskapande-designprocesser