Skip to content

Robotar behöver inget hemmakontor

Coronaviruset fortsätter att sprida sig med explosionsartad hastighet, och företag är i varierande grad rustade för dagens rådande situation. De som har infört digitala medarbetare har däremot en fördel. Robotar minskar arbetsbelastningen, hanterar kundförfrågningar och kan både hjälpa och stötta bekymrade anställda.

WHO deklarerar pandemi och myndigheterna skärper sina åtgärder för att förhindra smittspridning. När börserna blöder och företag varslar eller permitterar anställda ökar människors oro för hem och arbete. De hamstrar mat i butikerna och arbetar hemifrån. Då är det viktigt för företag att fokusera på de mest effektiva åtgärderna.

Företag och organisationer inom flera sektorer upplever just nu framför allt två effekter:  

  • En ökning av inkommande kundfrågor
  • Minskad bemanning

Ökat tryck på företagens kommunikationskanaler
När tillvaron känns osäker söker vi svar och trygghet. Det leder till en ökning av inkommande kundfrågor, och vi ställer frågor som: 

Borde jag och får jag testa mig för coronaviruset?
Täcker reseförsäkringen avbokningen av min semester?
Är det säkert att åka kollektivt? 

Dessutom sätts allt fler människor i karantän och måste eller väljer att arbeta hemifrån. För de som dagligen arbetar med kundorienterade uppgifter är det inte helt problemfritt att utföra vissa aktiviteter eller ärenden från hemmakontoret. Samordning av anställda och hantering av inkommande förfrågningar kräver ofta tillgång till stödsystem och infrastruktur på kontoret. 

Kombinationen av dessa två effekter resulterar i att företag känner sig pressade från två håll: slutanvändare har ett ökande behov av information, samtidigt som företagets resurssituation och förmåga att leverera på den växande efterfrågan är reducerad. 

Hur hanterar man denna svåra situation?
Till skillnad från oss människor blir digitala medarbetare inte sjuka. Lite arrogant uttryckt i dessa tider, men sant. Dagens situation är ett bra tillfälle att identifiera potentialen för digitala medarbetare i verksamheten och få dem implementerade.  

Digitala medarbetare åker heller inte på semester, har ingen sjukfrånvaro och påverkas inte av pandemier. En digital medarbetare arbetar 24/7, och investeringen är mycket lönsam med en återbetalning på 6–12 månader. 

Ska man vänta tills det lugnat ner sig?
Det är när produktiviteten sjunker som potentialen är som störst, och implementeringen av digitala medarbetare kräver inte fysisk närvaro. Att påbörja denna digitala förändringsresa nu visar på mod och vilja att trygga företagets ekonomi.

Man behöver inte vänta tills situationen har lugnat ner sig, och det finns inget behov av fysiska möten med externa rådgivare.

Situationen vi befinner oss i handlar i första hand om människor och hälsorisker, men som rådgivare vill vi göra vårt bästa för att hålla företag och organisationer igång, och kapabla att leverera sina tjänster till samhället. Digitala medarbetare är ett av många svar på detta, och vi på Knowit har lång erfarenhet av att implementera den här typen av lösningar. I vår verktygslåda hittar du digitala medarbetare som uppfyller en mängd olika behov: hantering av stora mängder inkommande e-post, bilage- och dokumenthantering, ekonomiprocesser, redovisning, fakturering, kundförfrågningar och mycket mer. 

Ge oss två veckor så är ni igång med implementeringen
Vi hjälper dig gärna att minska riskerna och avlasta din personal med uppgifter som kan automatiseras. På två veckor kan vi utvärdera automatiseringspotentialen och ge dig en tydlig överblick över vilka arbetsprocesser som kan automatiseras, potential för besparingar, en färdplan för automatisering och vilka resurser som krävs för att komma i mål. Därefter tar vi ansvar för att implementera och få ut önskad effekt av identifierade lösningar. 

Hör gärna av dig till Carin Strindmark genom att maila eller ringa 070-366 67 17.